Fyzikálna chémia

Fyzikálna chémia je veda, zaoberajúca sa fyzikálnymi vlastnosťami chemických sústav a zákonitosťami, ktoré opisujú ich správanie sa.

Fyzikálna chémia je ústrednou disciplínou pri štúdiu chémie. Nezaoberá sa síce žiadnymi konkrétnymi chemickými reakciami, opisuje a vysvetľuje však všetky chemické deje (i fyzikálne v chemických sústavách) – prečo a ako prebiehajú.

ČlenenieUpraviť

Fyzikálnu chémiu delíme pododbory:

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.