Fyzikálna chémia je veda, zaoberajúca sa fyzikálnymi vlastnosťami chemických sústav a zákonitosťami, ktoré opisujú ich správanie sa.[1] Zaoberá sa správaním hmoty na molekulárnej a atómovej úrovni a priebehom chemických reakcií.[2]

Fyzikálna chémia je ústrednou disciplínou pri štúdiu chémie. Nezaoberá sa síce žiadnymi konkrétnymi chemickými reakciami, opisuje a vysvetľuje však všetky chemické deje (i fyzikálne v chemických sústavách) – prečo a ako prebiehajú.

Členenie upraviť

Medzi odbory, ktorými sa fyzikálna chémia zaoberá, patria:[3][4]

Referencie upraviť

  1. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  2. Physical Chemistry [online]. American Chemical Society, [cit. 2022-08-15]. Dostupné online. (po anglicky)
  3. KORMISAYS:. 7 Branches of Physical Chemistry - Fields - Applications - Study [online]. AZ Chemistry, 2017-03-17, [cit. 2022-08-15]. Dostupné online. (po anglicky)
  4. ATKINS, P. W.. Atkins' Physical chemistry. Tenth edition. Oxford : [s.n.], 2014. ISBN 978-0-19-969740-3.