Gašpar Benický (prídomok: „z Beníc a Mičinej“[1]; * Slovensko) bol kurucký diplomat, zeman.

Gašpar Benický
kurucký diplomat, zeman
NarodenieSlovensko

Jeho otec Farkaš Benický, jeho matka Kristína rod. Dulová.

Životopis upraviť

Príslušník príbovskej vetvy zemianskeho rodu Benických z Beníc a Mičinej[1] (dobovo: Beniczky de Benicz et Micsinye). Roku 1707 – 1710 osobný tajomník vodcu stavovského protihabsburského povstania uhorskej šľachty Františka II. Rákocziho, po porážke povstania 1711 emigroval do Gdaňska. Od onódskeho snemu 1707 do marca 1710 si viedol denník, cenný prameň k dejinám povstania.

Literatúra upraviť

  1. a b BENICKÝ, Gustáv. In: Biografický lexikón Slovenska. Zväzok I A – B. Martin : Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav, 2002. 638 s. ISBN 80-89023-16-9. S. 357-358.

Externé odkazy upraviť