Gymnázium (Bratislava, Ladislava Sáru 1)

Gymnázium na ul. Ladislava Sáru je bratislavské gymnázium, ktorého história siaha do roku 1958. Škola v súčasnosti ponúka aj bilingválne stredoškolské štúdium v talianskom jazyku. Gymnázium sa nachádza na ulici pomenovanej po Ladislavovi Sárovi, prvom hlásateľovi Slobodného slovenského vysielača, protifašistickom bojovníkovi a účastníkovi SNP.

Gymnázium na ul. Ladislava Sáru č.1
Rok založenia1958
ZameranieŠtvorročné štúdium (všeobecno-vzdelávacie)
Päťročné bilingválne štúdium
Osemročné štúdium
RiaditeľRNDr. Pavel Sadloň
Kontaktné údaje
AdresaLadislava Sáru 1, Bratislava
Oficiálny webOficiálna stránka

História školyUpraviť

História školy sa začala písať 1. septembra roku 1958. Vtedy bola založená na Dubovej ulici Jedenásťročná stredná škola. Vyučovať sa začalo v úplne novej budove, ktorej výstavba skončila v prvom polroku 1958. Školský úrad mesta menoval riaditeľom školy Rudolfa Štefanca. Celková úroveň školy mala od začiatku žiaducu úroveň a veľmi dobrú odozvu vo verejnosti.

V školskom roku 1961-1962 sa uskutočnila reorganizácia a z Jedenásťročnej strednej školy sa stala Stredná všeobecno-vzdelávacia škola. Základná škola i SVŠ-ka na Dubovej ulici však i naďalej mali jedno vedenie i jeden pedagogický zbor. Po dvoch rokoch, v školskom roku 1963-1964, sa obe školy osamostatnili, a tak v jednej školskej budove boli dve riaditeľstvá s dvomi pedagogickými zbormi. Stredná všeobecnovzdelávacia škola sa z Dubovej ulice presťahovala v júli 1966 do priestorov bývalej Učňovskej školy stavebnej na Cádrovej ulici. Od začiatku školského roku 1966-67 mala škola nový názov: Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Cádrova 23.

Od školského roku 1969-1970 sa začalo s postupným prechodom na štvorročné gymnázium. Tento proces sa ukončil v priebehu štyroch rokov. V celej počiatočnej histórii vedenie školy zápasilo predovšetkým s priestorovými ťažkosťami, či na Dubovej, alebo Cádrovej ulici. Z tohto dôvodu v školskom roku 1971-1972 sa škola opäť presťahovala do nových priestorov na Borskú ulicu v Karlovej Vsi.

1. septembra 1975 bola škole pridelená nová veľká školská budova na Ulici Ladislava Sáru, kde gymnázium funguje dodnes. Projektantom budovy bol Ing. architekt Kančev a stavbu realizovali Pozemné stavby Bratislava.

Od roku 1981 mala škola nového riaditeľa, PhDr. Viliama Greksu, ktorý ju riadil do roku 1989. Po „zamatovej revolúcii 1989" na začiatku roku 1990 sa uskutočnili voľby nového vedenia školy a pedagógovia si sami zvolili za riaditeľa RNDr. Pavla Sadloňa.

Riaditelia školyUpraviť

  • Rudolf Štefanec 19581981
  • PhDr. Viliam Greksa 19811989
  • RNDr. Pavel Sadloň 1990 – súč.

Súčasnosť gymnáziaUpraviť

Štvorročné štúdium má na škole najdlhšiu tradíciu. V súčasnosti v štvorročnom štúdiu škola otvára dve triedy v ročníku a poskytujeme študentom všeobecné vzdelanie. Od r. 1991 je neoddeliteľnou súčasťou gymnázia aj jeho bilingválna, slovensko-talianska sekcia. Bola založená na základe medzinárodnej dohody medzi Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom verejného školstva a Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky, podpísanej v Bratislave 7. februára 1991. Štúdium v bilingválnej sekcii je päťročné, pričom prvý ročník je zameraný najmä na výuku talianskeho jazyka. Výuku cudzieho jazyka zabezpečujú talianski i slovenskí učitelia. O tom, že výuka taliančiny je veľmi intenzívna, svedčí fakt, že za jeden školský rok sú žiaci schopní naučiť sa ju do takej miery, aby od druhého ročníka mohli začať so štúdiom odborných predmetov v tomto jazyku. Osemročné štúdium na škole bolo zriadené v školskom roku 1995-1996. Nadviazalo na tradície reálnych osemročných gymnázií v minulosti. V súčasnosti je trend obmedzovať počet žiakov, študujúcich na osemročných gymnáziách. Podľa odporúčania Ministerstva SR má v školskom roku 2009 - 2010 v tejto forme študovať len päť percent populácie a žiaci majú byť prijímaní až z piateho ročníka základnej školy. Tieto skutočnosti sa prejavili aj na škole. V školskom roku 2009-2010 bolo prijatých len 20 žiakov.

ZdrojeUpraviť

Súradnice: 48°09′02″S 17°03′37″V / 48,150461°S 17,060287°V / 48.150461; 17.060287