Heliopauza je okraj heliosféry, teda zóna, v ktorej už tlak častíc slnečného vetra prestáva odolávať tlaku galaktického vetra. Je to teda hraničná oblasť medzi heliosférou a medzihviezdnym priestorom a svojim spôsobom "koniec" slnečnej sústavy, pretože za heliopauzou sa už začína medzihviezdne prostredie.

Heliopauza, terminačná vlna a rázová vlna

Tvar heliopauzy je kvapkovitý. Jej najbližší okraj leží vo vzdialenosti 90 až 100 AU smerom do súhvezdia Strelec. Na opačnej strane oblohy, smerom do súhvezdí Perzeus a Kasiopeja je heliosféra pretiahnutá do dlhého chvosta.