Heliosféra je obal častíc obklopujúci Slnko. Najspodnejšou a relatívne najchladnejšou vrstvou heliosféry je fotosféra. Nad fotosférou sa rozprestiera chromosféra a nad ňou horúca koróna. Heliosféra končí tam, kde sa vyrovnáva tlak slnečného vetra s tlakom okolitých hviezd – heliopauza.

Heliosféra (svetlomodrá), terminačná vlna (tmavomodrá) a rázová vlna, ktorá sa vytvára pri pohybe magnetosféry Slnka medzihviezdnym prostredím

Heliosféra napriek svojmu názvu nemá guľatý tvar a jej hranice sú v rôznych smeroch od Slnka rôzne vzdialené. Je to zhruba 110 až 160 AU. Vo vnútri heliosféry sa nachádza štruktúra nazývaná terminačná vlna, v ktorej častice slnečného vetra klesajú na podzvukovú rýchlosť. Sonda Voyager 1 pravdepodobne v roku 2004 prešla terminačnou vlnou a mieri k heliopauze.