Konkrétne podstatné meno

(Presmerované z Hmotné podstatné meno)

Konkrétne podstatné meno (iné názvy: konkrétne substantívum, hmotné podstatné meno, konkrétum) je pomenovanie konkrétnych:

Príklady: chlap, lev, lipa, ihrisko, Novák, Peter. Konkrétne podstatné mená tvoria jadro slovného druhu podstatné meno.

ZdrojUpraviť