Hotel Bratislava je hotel v Ružinove, Bratislave. Nachádza sa v miestnej časti Pošeň na Seberíniho ulici.

Hotel Bratislava
Hotel Bratislava od Jašíkovej ulice

Hotel Bratislava je štvorhviezdičkový hotel

Hotel poskytuje komfortné ubytovanie v 272 zrekonštruovaných izbách so 626 ložkami. Z toho 223 izieb so 528 lôžok v štandard kvalite, 40 izieb so 80 ložkami v business kvalite a 9 apartmánov s 18 ložkami.

Právom si teda zaslúži označenie najväčší kongresový hotel na Slovensku a radí sa aj k najväčším kongresovým hotelom v strednej Európe.

Areál hotela sa nachádza na západnej strane Jašíkovej ulice. Z južnej strany ho ohraničuje Seberíniho ulica a za servernej strany ho ohraničuje Obilná ulica. Hlavný vstup do hotela ako aj na jeho predné parkovisko je zo Seberíniho ulice. Z Obilnej ulice je prístup pre zásobovanie a na zadné parkovisko.

Hotel disponuje 9 konferenčných miestností, ktoré umožňujú organizovať akcie rôzneho druhu. veľká konkgresová sála disponuje kapacitou 340 osôb na divadelné sedenie a 140 osôb na školské sedenie. Dvere zo sály priamo exteriéru umožňujú aj inštaláciu veľkorozmerných predmetov, ale aj prezentáciu osobných áut či spojenie podujatia s programom vo vonkajšom prostredí. Na spoločenské podujatia a plesy je cez veľkorozmerné dvere možné prepojiť Kongresovú sálu s hotelovou reštauráciou Metropolitan Grill. nová konferenčná miestnosť pre 50 osôb

Ubytovací trakt

upraviť

Ubytovací trakt ma pozdĺžny pôdorys a je situovaný na východnej strane areálu v smere juh-sever západne od Jašíkovej ulice. Dominuje mu centrálna 13-podlažná časť so schodiskom a výťahmi, ktorá ho delí na dve časti - kratšie južné a dlhšie severné krídlo. Každé krídlo je 11-podlažné a pozostáva z dvojpodlažného partera a 9 pôvodne obytných podlaží.

Na prvom, zvýšenom podlaží parteru sa nachádzajú verejnosti prístupné obchodné prevádzky. V južnom krídle sa nachádza predajňa siete Tesco Expres. V severnom krídle vyniklo viacero oddelených menších obchodných priestorov, ktoré sa samostatne prenajímajú. Druhé podlažie parteru je technické.

Nižšie podlažia 9 pôvodne ubytovacích podlaží sú k dispozícii na prenájom obchodným spoločnostiam a organizáciám ako kancelárske priestory. Ubytovanie hostí sa poskytuje na vyšších podlažiach.

Spoločenský blok

upraviť

Spoločenský blok je situovaný na západnej strane areálu. Má približne štvorcový pôdorys. Rohy na západnej strane sú zrezané.

Hlavný vchod do hotela a recepcia sa nachádzajú na južnej strane smerom na Seberíniho ulicu.

Účelové plochy

upraviť

Južne od spoločenskej časti pri Seberíniho ulici sa nachádza hlavné parkovisko.

Na východnej strane areálu medzi ubytovacím traktom a Jašíkovou ulicou sa nachádza úzke parkovisko, prístupné z Obilnej ulice.

Niekoľko parkovacích miest sa nachádza aj na severnej strane areálu pri Obilnej ulici, ktoré sú k dispozícii na prenájom obyvateľom priľahlých domov.

V severozápadnej časti areálu sa nachádza menšie viacúčelové ihrisko s umelým povrchom a osvetlením vhodné pre športy ako futbal, tenis a pod.

Výstavba

upraviť

Popri hoteli Kyjev druhý hotel riešiaci nedostatok lôzok v Bratislave.

  • 947 lôžok.
  • 43 izieb 1-3 lôžok na poschodí
  • 750 miest pri stoloch

Luxus v paneláku

upraviť

Prvým ružinovským hotelom bol Hotel Bratislava, postavený v roku 1974. S 950 lôžkami patril medzi hotely s najväčšou ubytovacou kapacitou v Bratislave, svedčí o tom aj porovnanie s kapacitou hotela Kyjev, ktorý mal oproti hotelu Bratislava menej ako polovicu, len 418 lôžok. Tento nepomer vychádzal zo štandardu oboch hotelov, ten ružinovský akiste nepatril do skupiny najluxusnejších, napriek tomu spĺňal vyššie dobové kritériá hotelu určeného pre zahraničných návštevníkov v takzvanej kategórii B*.

Samotná stavba a jej architekti pochádzali zo zahraničia - zo susedného Maďarska. Mladý architekt József Finta navrhol už na konci 60. rokov hotel Volga v Budapešti, ktorý sa stal jedným z najpublikovanejších maďarských diel svojej doby v zahraničí a zaujal aj v Bratislave. Fintu teda oslovili kvôli výstavbe, tento raz v priestore relatívne čerstvo dokončeného sídliska v Ružinove – na Pošni. Nebola to však jednoduchá úloha - musel navrhnúť hotel z prefabrikovaných panelových dielcov, určených pre stavbu bytov, teda z lacného materiálu, na ktorý neboli pri projektovaní hotelov architekti zvyknutí ani vo východnom, socialistickom bloku. Finta však dokázal napriek tomuto obmedzujúcemu prostriedku vytvoriť zaujímavú stavbu, ktorá zapadala do prostredia panelového sídliska a zároveň neobvyklým prevedením architektonických detailov farebných, kovových lodžií či neónových nápisov odlíšil svoj hotel od okolitej bežnej bytovej výstavby. Dôležité však bolo že sa mu podarilo vtipne a efektne vyriešiť koncept samotného dispozičné členenie hotelu zo skladačky panelov určených pre byty, Neobvyklým pre dnešné, ale aj vtedajšie riešenie hotelových izieb, bol samotný počet lôžkových izieb, kde takmer tretinu tvorili veľké trojlôžkové izby. Dôležitou časťou celého hotela však nebol len obytný trakt, ale aj blok s kongresovou sálou, reštauráciou a barom. Napriek použitiu lacných základných stavebných materiálov sa architektovi spolu s jeho budapeštianskym kolegom Királym, špecialistom na interiéry, podarilo vytvoriť priestory, ktoré sa vo svojej dobe vyrovnali aj hotelu Kyjev, ktorý vo svojej ére patril medzi najmodernejšie a najluxusnejšie hotely v Československu.

Donedávna ešte svietili sýtočervené a modré kovové konštrukcie lodžií pomedzi bytové novostavby, rekonštrukcia hotela, ktorá už finišuje, však zmazala aj to. Pod vrstvou polystyrénu a decentných šedých odtieňov omietky sa stratil charakteristický, pestrý výraz Hotela Bratislava

Hotel bol vybudovaný v rokoch 1972-1974 podľa projektu maďarského architekta Ing. Jozefa Fintu. Predlohou mu bola koncepcia v súčasnosti už neexistujúceho Hotela Volga v Budapešti, postaveného tiež podľa jeho projektu začiatkom 70-tych rokov, ktorý v detailoch prepracoval.

Hotel bol rozdelený na dve časti. Výšková ubytovacia časť bola postavená na východnej strane pozdĺž Jašíkovej ulice. Pozostávala z dominantnej 13-podlažnej centrálnej časti, ktorá obsahovala schodiská a výťahy, a dvoch 11-podlažných krídiel, menšieho južného a väčšieho severného.

Každé krídlo pozostávalo z 2-podlažného parteru z liateho betónu a 9 podlaží z montovaného betónu. Liaty betón parteru nebol povrchovo upravený. Podlažia z montovaného betónu mali brizolitovú omietku.

V parteri južného krídla, bezprostredne pri hlavnom vstupe do hotelu, sa nachádzali štandardné hotelové prevádzky - kvetinárstvo, predajňa suvenírov a kaderníctvo/holičstvo.

Na 9 podlažiach z montovaného betónu sa nachádzali izby pre hostí. Na každom poschodí bolo 43 izieb.

Na západnej strane sa nachádzala dvojpodlažné zázemie - recepcia, stravovacie prevádzky a kongresové priestory.

Pôvodný vzhľad sa nijakým spôsobom nesnažil zakrývať modulárnu konštrukciu budovy, skôr naopak, rôznymi spôsobmi ho zvýrazňoval. Škáry medzi panelmi neboli nijakým spôsobom vyplnené a panely boli precízne ukladané tak, aby vytvárali mriežkovú štruktúru. Na západnej nízkej časti bola fasáda rozčlenená zvislými oceľovými prvkami.

Charakteristické pre hotel boli mohutné oceľové konzoly zavesené na oboch stranách 13-podlažnej centrálnej časti hotela, siahajúce cez niekoľko podlaží, na ktorých boli umiestnené kruhové emblémy hotela. Tieto boli pri neskoršej rekonštrukcii odstránené.

Rekonštrukcia

upraviť

Hotel prešiel dlhodobou rekonštrukciou, ktorá sa skončila v roku 2013. V prvých rokoch sa rekonštrukcia zameriavala na modernizáciu interiéru, zlepšenie hospodárnosti prevádzky a zvýšenie štandardu služieb. Boli vymenené výplne stavebných otvorov, namontovala sa klimatizácia. Na strechu boli inštalované fotovoltaické články.

V rokch 2012-2013 prebehli rekonštrukčné práce na exteriéri, ktoré podstatne zmenili vzhľad budovy.

Obvodový plášť bol kompletne zateplený. Na fasáde sú použité rôzne druhy sivej farby od svetlosivej po tmavosivú. Na lodžie boli osadené zábradlia z dymového skla. Na rozdiel od pôvodného vzhľadu budovy, ktorý sa snažil zdôrazňovať modulárnu konštrukciu a členenie zvýrazňoval pomocou rôznych, hlavne kovových prvkov výrazných farieb, nová fasáda sa snaží pôsobiť jednoliato a nenápadne v súlade so súčasnými trendmi rekonštrukcie budov z montovaného betónu.

Parter ubytovacej časti bol kompletne adaptovaný na obchodné priestory. V južnom krídle bola otvorená predajňa Tesco Expres. V severnom krídle vyniklo viacero oddelených menších obchodných priestorov, ktoré sa samostatne prenajímajú.

Spodné podlažia ubytovacej časti sa využívajú ako sídla firiem. Ubytovanie sa poskytuje na vyšších podlažiach. Pri rekonštrukcii vzniklo viacero druhov izieb určených pre rôzne druhy klientely včítane apartmánov pre dlhodobé pobyty.

Externé odkazy

upraviť

Súradnice: 48°09′14″S 17°09′59″V / 48,153922°S 17,166277°V / 48.153922; 17.166277