Hrozno (rozlišovacia stránka)

Hrozno môže byť:

  • strapina spolu s bobuľami (a prípadne aj stopkou) viniča hroznorodého[1], pozri hrozno
  • zastarano alebo nárečovo: jednotlivá bobuľa viniča hroznorodého[2][3], pozri pod hrozno a bobuľa
  • hovorovo: vinič hroznorodý (Vitis vinifera subsp. vinifera)[4][5][2]
  • nárečovo: strapec plodov (t. j. aj napríklad čerešní)[2], pozri strapec

ZdrojeUpraviť

  1. Pozri zdroje uvedené v článku hrozno.
  2. a b c hrozno. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok I A – K. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. ISBN 80-224-0183-8. S. 631 – 632.
  3. hrozno. In: BERNOLÁK, A. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
  4. hrozno. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 200. ; vinič. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 835.
  5. hrozno. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 531.


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.