Hyperbarická komora

Školenie kadetov v hyperbarickej komore.

Hyperbarická komora alebo pretlaková komora je tlaková nádoba prispôsobená na pobyt jednej alebo viacerých osôb za podmienok zvýšeného tlaku vzduchu alebo iného dýchacieho plynu (najčastejšie kyslíka).

Zariadenie komory umožňuje kontrolované zvyšovanie, udržiavanie a znižovanie tlaku vo vnútri nádoby.

PoužitieUpraviť

Hyperbarická komora sa používa pri pracovnom potápaní na povrchovú dekompresiu, alebo v medicíne na hyperbarickú kyslíkovú terapiu.