Ibn Rušd (arab. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي Abú al-Walíd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rušd Andalusí) známy ako Averroes (* 1126, Córdoba – † 1198, Maroko) , bol filozof moslimského stredovekého západu, lekár, právnik a matematik.

Ibn Rušd
Arabský učenec
Stredoveká filozofia
Ibn Rušd
Biografické údaje
MenoIbn Rušd (známy ako Averroes)
Narodenie1126, Córdoba
Úmrtie1198, Maroko
Dielo
Škola/tradíciaislam, maliki madhab, averroizmus
Oblasť záujmuislamská teológia, islamské právo, islamská filozofia, geografia, islamská medicína, matematika, fyzika
Význačné myšlienkyexistencia predchádza esenciu; zotrvačnosť; odmietol epicykle; arachnoidálna blana; sekularizmus; uzmierenie rozumu s vierou, filozofie s náboženstvom a aristotelizmu s islamom
Odkazy
Projekt
Guttenberg
Ibn Rušd
(plné texty diel autora)
Spolupracuj na CommonsIbn Rušd
(multimediálne súbory na commons)

Žil v období Córdobského kalifátu, bol sudcom a osobným lekárom kalifa. Averroovo dielo predstavuje vrchol arabského aristotelizmu. Tak ako Aristotela v stredoveku nazývali jednoducho „Filozof“, Averroes dostal meno „Komentátor“.

Colliget

Averroes rozdelil poznanie na vieru, teológiu a filozofiu. Nazdával sa, že len filozofia dospeje k čistej pravde, dodáva však, že toto poznanie nie je dostupné každému a ľudia sa zväčša musia uspokojiť s vierou, ktorá je nižším, pasívnym stupňom poznania. Na túto teóriu sa neskôr odvolávajú stúpenci učenia o dvojakej pravde (Duns Scotus, William Occam, Pietro Pomponazzi a i.), podľa ktorého existujú dva, navzájom nezávislé druhy právd, pravdy teologické a pravdy filozofické.

Bez toho, že by sa zriekol islamu, rozvíjal materialistické prvky Aristotelovej filozofie. Hmotu a pohyb považoval za večné, nestvoriteľné rovnako ako boha. Boh a hmota sú dve večné, rovnako nezávislé príčiny. Averroes dokazoval nestvoriteľnosť hmoty a Boha pokladal len za prvú príčinu zmien, ktoré sa vo svete odohrávajú.

Dušu človeka spájal s telom, pričom popieral jej nesmrteľnosť. Individuálna duša je smrteľná. Niet posmrtného života, tvrdí Ibn Rušd.

Averroes významne ovplyvnil scholastickú filozofiu. V jeho diele arabská filozofia dospieva k svojmu vrcholu a jednoznačne prijíma orientáciu na aristotelizmus.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • Informácie v infoboxe sú sčasti alebo úplne prebrané z infoboxu článku Averroes zverejneného na anglickej Wikipédii.