Imunita

rozlišovacia stránka

Imunita môže byť:

 • všeobecne: odolnosť[1]
 • v biológii: odolnosť živého organizmu proti pôvodcovi choroby alebo jedu či inej látke antigénnej povahy (nádoru, transplantátu a pod.), imúnnosť, pozri imunita (biológia)
 • v medicíne: forma nepriamej ochrany pred šírením nákazlivej infekčnej choroby, ktorá môže vzniknúť, keď sa dostatočné percento populácie stane imúnne, pozri kolektívna imunita
 • vo svetskom práve: vyňatie osôb z pôsobnosti trestného práva, exempcia, trestná nedotknuteľnosť,[1][2] pozri imunita (právo)
 • v cirkevnom práve: pozri imunita (cirkevné právo)
 • v diplomacii: skrátene diplomatická imunita, výsada trestnej nedotknuteľnosti diplomatov, nedotknuteľnosti miestností diplomatickej misie, ochrany spojov misie a oslobodenia od ciel a daní pre diplomatický personál v danom cudzom štáte,[1] pozri diplomatická imunita
 • historicky: vyňatie významných šľachticov, kláštorov a miest z právomoci kráľovských úradníkov najmä v práve a financiách, pozri imunita (história)
 • v informatike: skrátene šumová imunita, odolnosť zariadenia proti šumivému signálu, superponovanému na vlastnom funkčnom signále,[1][3] pozri šumová imunita
 • v metalurgii: skrátene imunita kovu, prirodzená alebo vnútená odolnosť kovu proti vplyvom korózie,[4] pozri imunita kovu
 • v literatúre: názov básnickej zbierky autorky Márie Ferenčuchovej, pozri Mária Ferenčuchová

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
 1. a b c d Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „imunita“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopln. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 8010003816 
 2. „imunita“, Malá československá encyklopedie, III., I – L, Praha: Academia, 1986, str. 34 
 3. „šumová imunita“, Malá československá encyklopedie, VI., Š – Ž, Praha: Academia, 1987, str. 87 
 4. „imunita kovů“, Malá československá encyklopedie, III., I – L, Praha: Academia, 1986, str. 34 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.