Inteligentná plastelína

Inteligentná plastelína alebo Silly Putty alebo Nutty Putty je obchodný názov pre skupinu výrobkov z tzv. silikónových polymérov. Vlastníkom obchodných známok je americká firma Crayola. Využitie má hlavne ako hračka, aj keď sa využíva aj v medicíne pri rehabilitačných cvičeniach. Niekedy sa pre adhézne vlastnosti používa aj ako dočasné lepidlo. Hlavnou vlastnosťou je vysoká viskozita a elasticita meniaca sa v závislosti od rýchlosti mechanického zaťaženia.

inteligentná plastelina

Na Slovensku sa používa ako hračka určená najmä pre dospelých. Dá sa použiť ako antistresová pomôcka, ako zábavka do kancelárie a domácnosti.

CharakteristikaUpraviť

Inteligentná plastelína sa povrchovo podobá na normálnu plastelínu, má však iné fyzikálne vlastnosti v závislosti od druhu. Môže sa trhať, lámať, trieštiť, lepiť, naťahovať, tiecť, pružiť, meniť farby, priťahovať magnetom alebo aj luminiscenčne svietiť.

Umožňuje tiež pohltiť a vrátiť pohybovú energiu - prejavom je pružnosť, spevňovanie a krehnutie, naťahovanie ako guma, trhanie s efektom trhania papiera alebo s efektom prerezania. Existujú aj varianty ktoré môžu meniť farbu v závislosti od teploty alebo majú magnetické vlastnosti. Niektoré varianty majú vzhľad roztaveného kovu, tento efekt je vytvorený vďaka pridaniu malých kúskov kovu do plastelíny.

 
Metalická inteligentná plastelína