Irma Allodiatorisová

Dr. Irma Allodiatoris (* 1. február 1912, Arad, Rumunsko - † 7. marec 1988, Budapešť, Maďarsko)

Menej známa muzeálna pracovníčka rumunského pôvodu, prírodovedkyňa, bibliografka, popularizátorka dejín zoológie, geológie, paleontológie a známa antropologička.

Dr. Irma Allodiatoris sa narodila v Rumunsku v roku 1912.

Po skončení základného vzdelania pokračovala v štúdiu prírodných vied a neskôr pokračovala ďalej v štúdiu a venovala sa hlavne prírodovedným bibliografiám a celkove štúdiu dejín zoológie. Počas svojho života za zaoberala okrem už spomínaných okruhov i paleontológiou a antropológiou.

Pre našu i česko-slovenskú prírodovedu a entomológiu majú význam hlavne jej práce, ktoré pojednávajú o prírodovedných bibliografiách z Karpatskej oblasti, kde sú zahrnutí i mnohí naši prírodovedci a entomológovia.

Dr. Irma Allodiatoris zomrela v Budapešti v roku 1988, kde pôsobila dlhé roky.

Zdroje informácií o autorke

upraviť

Bibliografia

upraviť
  • Allodiatoris, I.: 1958, Bibliographie der Anthropologie des Karpatenbeckens. Budapest, 183 pp.
  • Allodiatoris, I.: 1963, Frivaldszky Imre (1799 – 1870). Élövilág, 8(6): 49 – 54.
  • Allodiatoris, I.: 1965, Chernel István (1865 – 1922). Élövilág, 10(?): ?? – ??. 3. sz.
  • Allodiatoris, I.: 1966, Bibliographie der Zoologie im Karpathenbecken 1900 – 1925. Budapest, Akadémiai Kiadó, 574 pp.