Izar alebo Pulcherrima (epsilon Bootis/ε Boo/ε Bootis) je druhá najjasnejšia hviezda v súhvezdí Pastier, viacnásobná hviezdna sústava. Voľným okom sa javia ako jedna hviezda s magnitúdou 2,59. Jasnejšia hlavná oranžová zložka tejto dvojhviezdy, ktorá sa javí ako zlatožltá, má vo vzdialenosti 2,9“ (podľa iného zdroja 3,6“) slabšieho modrého sprievodcu. Zo zmien spektra vieme, že oranžová zložka ja sama dvojitá, takže Izar je vlastne trojhviezdou.

  • PLAUCHOVÁ, Jana. Súhvezdia od Andromedy po Žirafu. Redakcia Eduard Koči; ilustrácie Peter Zimnikoval; Beata Zimnikovalová, Michal Mojžiš, Tibor Krátky. prvé vyd. Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, 2023. 592 s. ISBN 978-80-89998-357. Kapitola Pastier, s. 82 – 83.