Izogamia je forma pohlavného rozmnožovania, pri ktorej splývajú pohlavné bunky rovnakej veľkosti a tvaru (izogaméty), i keď každá obvykle predstavuje iné pohlavie alebo pohlavný typ. Tento typ sa objavuje najmä u jednobunkových organizmov a považuje sa za evolučne starší než bežnejšia anizogamia, pri ktorej majú rôzne pohlavné bunky rôznu veľkosť.[1]

Izogamné sú určité skupiny rias, húb a prvokov.[2] Konkrétnym príkladom sú niektoré druhy z rodu Chlamydomonas.[3]

Referencie upraviť

  1. Matsuda, H., Abrams, P. A. Why are equally sized gametes so rare? The instability of isogamy and the cost of anisogamy. Evolutionary Ecology Research, 1999, čís. 1, s. 769–784.
  2. ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. [s.l.] : Scientia, 2003. S. 797.
  3. WHITFIELD, John. Everything You Always Wanted to Know about Sexes. PLoS Biology, roč. 2, čís. 6, s. e183 EP. Dostupné online [cit. 2013-10-22].