prof. RNDr. Ján Ivan, CSc. (* 20. november 1924, Bardejovská Nová Ves – † 20. september 1993, Bratislava) bol slovenský matematik.

Ján Ivan
slovenský matematik
Narodenie20. november 1924
Bardejovská Nová Ves
Úmrtie20. september 1993 (68 rokov)
Bratislava

V roku 1945 zmaturoval na gymnáziu v Bardejove. V roku 1950 skončil štúdium na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, odbor matematika-fyzika. Na tejto fakulte pôsobil ako výpomocný asistent od 1. júla 1949 do 31. augusta 1950. Od 1. septembra 1950 až do odchodu do dôchodku v roku 1989 bol nepretržite zamestnaný na SVŠT v Bratislave a to v rokoch 19501961 na Elektrotechnickej fakulte a od roku 1961 na Strojníckej fakulte. V roku 1957 získal vedeckú hodnosť kandidáta matematicko-fyzikálnych vied a v roku 1958 kandidoval na docenta (no z politických dôvodov bol menovaný až v roku 1964). Po odchode do dôchodku pracoval ešte na čiastočný úväzok na Katedre matematiky STU v Bratislave. V roku 1991 bol menovaný profesorom (hoci návrh na menovanie bol podaný ešte v roku 1985).

Po celý čas pôsobenia na SVŠT a neskôr na STU vyučoval matematiku a matematickú štatistiku. Vo vedecko-výskumnej činnosti dosiahol významné úspechy hlavne v algebraickej teórii pologrúp. Výsledky z teórie pologrúp sú uvedené, resp. citované v zahraničných monografiách. Bol spoluriešiteľom vedecko-výskumných úloh na odborných katedrách SjF a Metrologickom ústave SAV. Bol tiež vedúcim katedry a prodekanom na SjF. Podieľal sa na výchove vedeckých pracovníkov, viedol a usmerňoval niekoľko desiatok vedeckých ašpirantov. Napísal päť titulov skrípt z matematiky resp. matematickej štatistiky pre poslucháčov vysokých škôl technických a hlavne vysokoškolskú učebnicu Matematika I., ktorá vyšla v dvoch vydaniach v roku 1983 a 1986 a Matematika II. v roku 1989.

Externé odkazy upraviť

Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.