Ján z Benátok (iné mená: Ján Benátsky[1], lat. Johannes de Venetiis[1] resp. Iohannes (presbyter) de Venetiis[2]; fl. 2. pol. 9. storočia) bol veľkomoravský kňaz, radca a diplomat Svätopluka I., prívrženec latinského rítu a jeden z antagonistov staroslovienskeho liturgického jazyka.[1][3][4][5]

Ján z Benátok
Štát pôsob.Veľká Morava
Narodenie9. storočie
Benátky, Taliansko
Úmrtie9. storočie
?

O jeho živote sa veľa nevie. Je možné, že patril do skupiny duchovných, ktorí prišli na Veľkú Moravu ešte pred príchodom solúnskych bratov. V roku 874 vyjednával vo Forchheime mier s cisárom Ľudovítom II. Nemcom. V roku 879 viedol veľkomoravské posolstvo k pápežovi Jánovi VIII. V Ríme obvinil arcibiskupa Metoda z bludov. Reakciou na posolstvo bola pápežská bula Industriae tuae.[1][3][4][5] Napriek jeho odporu voči arcibiskupovi Metodovi a preferencii latinčiny, ako cirkevného jazyka, patril k k odporcom franských cirkevných nárokov na Veľkej Morave. Téza o tom, že by patril k pápežským legátom sa zdá nepravdepodobná.[2]

Referencie upraviť

  1. a b c d JÁN z Benátok. In: Slovenský biografický slovník:od roku 833 do roku 1990. Zväzok II. E – J. Martin : Matica slovenská, 1987. 592 s. S. 516.
  2. a b LEŚNY, Jan. Jan z WenecjI. In: Słownik starożytności słowiańskich: encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych. Suplementy i Indeksy cześć pierwsza: Suplement D – J. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. Opracowany w Zakładzie Słowianoznawstwa Polskiej akademii nauk. ISBN 83-0403389-5. S. 243 – 244.
  3. a b Ján z Benátok In: Encyclopaedia Beliana [online]. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied. Dostupné online. ISBN 978-80-89524-30-3.
  4. a b Ján z Benátok. In: Encyklopédia Slovenska. Zväzok II. E – J. Bratislava : Veda, 1978. 531 s. S. 483.
  5. a b Jan z Benátek. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Svazek III. I – L. Praha : Academia, 1986. 912 s. S. 159.

Ďalšia literatúra upraviť