Jaroslav Pelikan

americký cirkevný historik

Jaroslav Pelikan (* 17. december 1923, Akron, Ohio, USA – † 13. máj 2006, Hamden, Connecticut) bol americký historik, jeden z najvýznamnejších svetových novodobých historikov kresťanstva, cirkevnej histórie, teológie a stredovekej kultúry.

Jaroslav Pelikan
americký historik
americký historik
Narodenie17. december 1923
Akron, Ohio, USA
Úmrtie13. máj 2006 (82 rokov)
Hamden, Connecticut, USA

Život a pôsobenie

upraviť

Jaroslav Pelikan sa narodil 17. decembra 1923 v Akrone v Spojených štátoch. Jeho rodičia boli Slováci, evanjelici ausburgského vyznania, otec Ján Jaroslav Pelikán pochádzal zo Slovenska a matka Anna rod. Buzeková z Vojvodiny, Srbsko. Otec bol bilingválny (slovenčina, angličtina), matka hovorila viacerými jazykmi, prevažne po srbsky.[1]:31 Rodina Pelikanovcov bola „bohatá po každej stránke okrem peňazí: hojnosť dobrého jedla, hudby, kníh, jazykov a nadovšetko tradície a viera“.[1]:31

Bol emeritným profesorom dejín kresťanskej symboliky na Yale University. Svoju vedeckú a pedagogickú prácu začal na Univerzite Valparaiso v Indiane. Od 60. rokov 20. storočia pokračoval na Yale, kde bol koncom 70. rokov dekanom. Bol členom Americkej spoločnosti pre reformačné štúdiá, Komisie pre vieru Svetovej rady cirkví a tiež prezidentom Americkej akadémie vied a umení.

Bývalý prezident USA Bill Clinton ho zaradil do svojho výboru pre umenie a humanitné vedy.

V roku 1992 získal čestný doktorát Univerzity Komenského.[2] Následne roku 1999 získal čestný doktorát Karlovej univerzity.

Ku koncu svojho života prestúpil k pravosláviu. Nevnímal to však ako konverziu z protestantizmu, ale skôr ako návrat k základom, prameňom (ad fontes), ktoré, ako sa sám vyjadril, tvorili vždy súčasť jeho viery.

Bol autorom viac ako 30 odborných a niekoľkých populárnych kníh.

Medzi tromi desiatkami jeho publikácií je aj päťzväzkový „opus magnum“; The Christian Tradition (podrobnejšie napr.[3]), ale aj kniha The Vindication of Tradition, ktorá je záznamom jeho Jeffersonovských prednášok (Jefferson Lecture), čo je najvyššie vládne federálne ocenenie v oblasti humanitných vied v USA.

Rovnako zväzok Christianity and Classical Culture tvorí základ prestížnych Giffordovských prednášok (Gifford Lectures) na univerzite v Aberdeene.

Populárne dielo Jesus Through the Centuries: His Place in the History of Culture, pod názvom Ježíš v proměnách staletí: Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu vydalo v roku 2008 pražské Karmelitánske Nakladatelství ako vôbec prvú Pelikánovu knihu v češtine či slovenčine.

Širšej slovenskej kultúrnej obci je život a dielo Jaroslava Pelikana dodnes prakticky neznáme.

Výber z publikácií

upraviť
 • Acts (2006) Brazos Press, ISBN 1-58743-094-0. A theological Bible commentary
 • Bach Among the Theologians (1986), Philadelphia: Fortress Press, ISBN 0-8006-0792-9
 • The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine, 5 vols. (1973–1990). Chicago: University of Chicago Press
 • Christianity and Classical Culture: The Metamorphosis of Natural Theology in the Christian Encounter with Hellenism (1993) Gifford lectures at Aberdeen, Yale U. Press, ISBN 0-300-06255-9
 • Confessor Between East and West: A Portrait of Ukrainian Cardinal Josyf Slipyj
 • Credo: Historical and Theological Guide to Creeds and Confessions of Faith in the Christian Tradition (2003) Yale U. Press, ISBN 0-300-09388-8
 • Development of Christian Doctrine: Some Historical Prolegomena
 • Divine Rhetoric: The Sermon on the Mount As Message and As Model in Augustine, Chrysostom, and Luther (2000) St. Vladimir's Seminary Press, ISBN 0-88141-214-7
 • The Excellent Empire: The Fall of Rome and the Triumph of the Church
 • Faust the Theologian (1995) Yale U. Press, ISBN 0-300-07064-0
 • Fools for Christ: Essays on the True, the Good, and the Beautiful (1995) Fortress Press, (2001) Wipf & Stock ISBN 978-1579108021
 • The Idea of the University: A Reexamination (1992) Yale U. Press, ISBN 0-300-05834-9
 • The Illustrated Jesus Through the Centuries (1997) Yale U. Press ISBN 0300072686
 • Interpreting the Bible and the Constitution (2004) Yale U. Press ISBN 0-300-10267-4
 • Jesus Through the Centuries: His Place in the History of Culture (1985) Yale U. Press, ISBN 0-300-07987-7
 • The Light of the World: A Basic Image in Early Christian Thought (1962) Harper and Brothers, no ISBN
 • Martin Luther's works (1955–1969) multiple volumes
 • Martin Luther's Basic Theological Writings
 • Mary Through the Centuries: Her Place in the History of Culture (1996) Yale U. Press, ISBN 0-300-07661-4
 • Mary: Images Of The Mother Of Jesus In Jewish And Christian Perspective
 • The Melody of Theology: A Philosophical Dictionary ISBN 0-674-56472-3
 • The Reformation of the Sixteenth Century (Forward) ISBN 0-8070-1301-3
 • The Riddle of Roman Catholicism (1959)
 • Sacred Writings: Buddhism – The Dhammapada (1987) Book of the Month Club, no ISBN
 • Sacred Writings: Hinduism – The Rig Veda (1992) Book of the Month Club, no ISBN
 • Sacred Writings: Islam – The Qur'an (1992) editor, Book of the Month Club, no ISBN, in English with Arabic sub-text
 • The World Treasury of Modern Religious Thought (1990), editor, hardcover: ISBN 0-316-69770-2, paperback: no ISBN issued
 • The Vindication of Tradition: The 1983 Jefferson Lecture in the Humanities (1986) Yale U. Press, ISBN 0300036388.
 • What Has Athens to Do with Jerusalem?: Timaeus and Genesis in Counterpoint (1998) Thomas Spencer Jerome Lectures, University of Michigan Press, ISBN 0-472-10807-7
 • Whose Bible Is It? A History of the Scriptures Through the Ages (2005) ISBN 0-670-03385-5

České preklady

upraviť
 • PELIKAN, Jaroslav. Ježíš v proměnách staletí : jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu. Preklad Tomáš Jajtner. 1. čes. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2008. 343 s. (Studium; zv. 4.) ISBN 978-80-7195-091-2.
 • PELIKAN, Jaroslav. Komu patří Bible? : dějiny Písma v proměnách staletí. Preklad Milena Lesná. Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2009. 269 s. (Katarze; zv. 13.) ISBN 978-80-7207-712-0.

Referencie

upraviť
 1. a b PELIKAN, Jaroslav. A Personal Memoir : Fragments of a Scholar's Autobiography. In: Orthodoxy and Western Culture : A Collection of Essays Honoring Jaroslav Pelikan on His Eightieth Birthday. Ed. Valerie Hotchkiss, Patrick Henry. Crestwood, N.Y. : St Vladimir's Seminary Press, 2005. 231 s. ISBN 0-88141-271-6. S. 29 – 44. = PELIKAN, Jaroslav. A Personal Memoir : Fragments of a Scholar's Autobiography [online]. St. Paul, Minn: American Public Media, [cit. 2021-12-01]. Dostupné online. Archivované 2008-03-25 z originálu.
 2. Absolventi [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, [cit. 2023-10-13]. Dostupné online.
 3. HANES, Pavel. Harnack a Pelikan: porovnanie. Teologická reflexe : časopis pro teologii (Praha: Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta), 2004, roč. 10, čís. 1, s. 36-56. ISSN 1211-1872.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť