Jozef Božik

Doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. (* 30. máj 1976, Partizánske) je od roku 2001 poslanec zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a od roku 2010 primátor mesta Partizánske.V komunálnych voľbách dňa 15.novembra 2014 bol znovuzvolený za primátora mesta Partizánske.

Jozef Božik
Jozef Božik
Narodenie30. máj 1976 (44 rokov)
Partizánske, Slovensko
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Jozef Božik

Jozef Božik je ženatý. Bol členom Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS) do 31. augusta 2012, od 1. septembra 2012 je nestraník.

Zamestnania a vzdelanieUpraviť

 • 1990 - 1994 Gymnázium Partizánske
 • 19952000 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta, bakalárske a magisterské štúdium
 • 2001 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta, rigorózne konanie
 • 2003 - 2009 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta, doktorandské štúdium
 • 2011 - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety Bratislava, habilitačné konanie

Stranícka kariéraUpraviť

 • 1995 – predseda Zväzu národných demokratov Slovenska, člen Okresného predstavenstva HZDS Topoľčany a od roku 1996 HZDS Partizánske
 • 1996 – 2003 – predseda Slovenského mládežníckeho snemu
 • 1997 – 1999 – predseda Okresného predstavenstva HZDS Partizánske
 • 1997 – člen Republikového predstavenstva HZDS, člen Krajského predstavenstva HZDS Trenčín
 • 1999 – 2001 – podpredseda Hnutia mládeže za demokratické Slovensko (HMZDS)
 • 2000 – 2002 – podpredseda HZDS pre mediálnu politiku, podpredseda tieňovej vlády HZDS, člen Krajského predstavenstva HZDS Trenčín
 • 2003 – 2005 – podpredseda Demokratického fóra mladých, podpredseda Krajskej rady ĽS-HZDS Trenčín
 • 2005 – predseda Demokratického fóra mladých, člen Republikového politického grémia ĽS-HZDS
 • 2007 – predseda Mestskej organizácie ĽS-HZDS Partizánske, podpredseda Okresného predstavenstva ĽS-HZDS Partizánske, tajomník Krajského predstavenstva ĽS-HZDS Trenčín

Komunálna politikaUpraviť

 • 1994 – 1998poslanec Mestského zastupiteľstva Partizánske ( MsZ ) a predseda komisie Kultúry, mládeže a športu MsZ, člen Rady školy a podpredseda Výboru mestskej časti
 • 1998 - 2002 - poslanec Mestského zastupiteľstva a člen Mestskej rady v Partizánskom, člen komisie podnikateľských aktivít a dopravy, člen Rady školy, člen Dozornej rady a Valného zhromaždenia TSM s.r.o. a SKR s.r.o. (podniky mesta Partizánske)
 • 20022006 - poslanec Mestského zastupiteľstva ( MsZ ) v Partizánskom, člen Mestskej rady, člen komisie výstavby a územného plánu pri MsZ, člen Valného zhromaždenia a Dozornej rady TSM s.r.o. a SKR s.r.o. (mestské spoločnosti ), člen Rady školy: Gymnázium Partizánske, člen Mestskej školskej rady, člen Správnej rady umeleckej agentúry ArtPCentrum n. o., člen Valného zhromaždenia SMM n. o.
 • 2006 - 2010 - poslanec Mestského zastupiteľstva Partizánske, člen Mestskej rady, člen Komisie školstva a mládeže, člen Rady školy Gymnázium Partizánske, člen Mestskej školskej rady, člen Valného zhromaždenia TSM s.r.o., člen Dozornej rady TSM s.r.o., člen Správnej rady Nemocnica s poliklinikou Partizánske n. o., člen predsedníctva Informačného centra mladých Partizánske
 • 2010 - primátor mesta Partizánske, podpredseda Regionálneho združenia miest a obcí Stredné Ponitrie
 • 2014- znovuzvolený za primátora mesta Partizánske.

Regionálna politikaUpraviť

 • 1996 - 2003 - predseda Slovenského mládežníckeho snemu
 • 1996 - 1998 - člen rady Ministra školstva SR pre deti a mládež,
 • 2001 - 2005 - poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja ( ďalej Z TSK ), podpredseda komisie školstva a mládeže Z TSK
 • 2004 - 2009 - člen Národného konventu o budúcnosti EÚ
 • 2006 - 2009 - poslanec Zastupiteľstva TSK, podpredseda TSK, člen Legislatívno-právnej komisie Z TSK, člen Komisie školstva Z TSK, člen Komisie regionálneho rozvoja Z TSK, člen Rady školy Spojená škola SPŠ-OA-SOU Partizánske, člen Rady školy SOU Bánovce nad Bebravou, člen Národného monitorovacieho výboru pre Európsky hospodársky priestor a Nórsky finančný mechanizmus, predseda Regionálneho výboru Fondu mikroprojektov cezhraničnej spolupráce, predseda Správnej rady Rozvojovej agentúry TSK n.o.
 • 2007 - 2010 - člen Rady Ministra školstva SR pre deti a mládež
 • 2010 - doteraz poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, člen komisie školstva a športu pri Z TSK, člen viacerých rád stredných škôl v okresoch PE,BN a TN, podpredseda TSK, predseda Regionálneho výboru Fondu mikroprojektov cezhraničnej spolupráce, predseda Správnej rady Rozvojovej agentúry TSK n.o.

Externé odkazy a zdrojUpraviť