Jozef Hrozienčik

prof. PhDr. Jozef Hrozienčik, DrSc. (* 13. máj 1915, Martin-Priekopa – † 1990, Bratislava) bol slovenský historik, pedagóg.

Jozef Hrozienčik
historik, pedagóg
Narodenie13. máj 1915
Martin-Priekopa
Úmrtie1990
Bratislava

ŽivotopisUpraviť

Roku 1927 – 1935 absolvoval gymnáziu v Martine. V rokoch 1935 – 1939 študoval históriu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Roku 1939 – 1942 pôsobil ako pedagóg na gymnáziách v Martine v Banskej Štiavnici, 1942 – 1944 na obchodnej akadémi v Martine. Ľavicovo orientovaný intelektuál, počas 2. svetovej vojny sa zapojil do druhého čs. odboja. V roku 1944 účastník povstania. Neskôr v rokoch 1944 – 1945 väznený vo viacerých koncentračných táboroch v Nemecku. 1945 – 1946 inšpektor na Povereníctve školstva a osvety v Bratislave, 1946-1948 riaditeľ gymnázií v Rožňave a v Banskej Bystrici. Od roku 1948 vykonával aj funkciu riaditeľa Ustavu Slovenského národného povstania. Pracovník Krajského Národného Výboru v Nitre, riaditeľ Ústavu dejín európskych socialistických krajín SAV, zároveň prednášal históriu na Filozofickej fak. UK v Bratislave (od 1970). Od roku 1970 univerzitný profesor. Jeden z hlavných predstaviteľov a organizátorov marxistickej historiografie na Slovensku. Zaoberal sa hlavne povstaleckou tematikou, v ďalšom výskume sa venoval dejinám slovenské rusofilstva, balkanistike a slavistike. Pričinil sa o vznik Múzea SNP a česko-slovensko-sovietskeho inštitútu, neskôr rozšíreného na Ústav dejín európskych socialistických krajín. Člen a funkcionár slov., čs. i medzinárodných historických a slavistických spoločností, expert UNESCO pre výskum slovanských kultúr v Európe.

DieloUpraviť

  • Medzinárodná solidarita v Slovenskom národnom povstaní, roku 1959
  • Bojová družba, roku 1959
  • Neboli sme sami, roku 1964
  • Poliaci a my, roku 1964
  • Internacionálny charakter Slovenského národného povstania, roku 1974
  • V spoločnom boji, roku 1978
  • Přehled dějin československo-sovětskych vztahů v údobí 1918 – 1939, roku 1975
  • Turčianski olejkári a šafraníci, roku 1981
  • Slováci v Bulharsku, roku 1985

LiteratúraUpraviť

Externé odkazyUpraviť