Jozef Kohuth (v niektorých prameňoch Jozef Kohúth) (* 1. marec 1828, Ústie nad Oravou (zaniknutá obec) – † 16. jún 1900, Dolný Kubín) bol slovenský rímskokatolícky kňaz, literárny historik, farár v Dolnom Kubíne, mecén a podporovateľ slovenských kultúrnych inštitúcií. Po skončení teologických štúdií bol kaplánom v Rabči a Liskovej. Od roku 1853 pôsobil v Dolnom Kubíne ako farár. Bol veľkým odporcom maďarizácie, najmä maďarizačných snáh spolku sv. Štefana. Staral sa o vydávanie slovenských učebníc. Bol členom Oravskej učenej spoločnosti i Matice slovenskej a jej horlivým organizátorom na Orave. Spolupracoval so Ctibohom Zochom Pracoval v oblasti literárnohistorického výskumu, venoval sa skúmaniu rukopisov literárnych pamiatok, vyhľadával biografické dáta. Je pochovaný na historickom Dolnokubínskom cintoríne.

Jozef Kohuth
literárny historik, mecén
Biografické údaje
Narodenie1. marec 1828
Ústie nad Oravou, Rakúske cisárstvo (dnešné Slovensko)
Úmrtie16. jún 1900 (72 rokov)
Dolný Kubín, Rakúsko-Uhorsko (dnešné Slovensko)
Svätenia
Cirkevrímskokatolícka
Kňaz
Kňazská vysviacka1851

Dielo upraviť

 • K dejepisu Oravy (Slov. letopis 6, 1882)
 • Dvojnásobné jubileum (Kat. noviny 36, 1885)
 • Orava (Slov. pohľady 5, 1886)
 • Pomník zásluhám (Kat. noviny 39 -43, 1888)
 • Z dejín slovenskej literatúry (Kat. noviny 41, 1890)
 • Poznámky k dejinám našskej spisby (Lit. listy 1, 1891)
 • Učené slovenské tovaryšstvo (Tovaryšstvo 1, 1893)
 • Anton Bernolák (Tovaryšstvo 1, 1893)
 • Jozef Ignác Bajza a slovenské prebudenie (Tovaryšstvo 2, 1895)
 • Anton Bernolák (Tovaryšstvo 2, 1895)
 • Ignác Jurčák (Tovaryšstvo 2, 1895)
 • Mäceni a priaznivci Učeného slovenského tovaryšstva (Tovaryšstvo 2, 1895)

Zdroje upraviť

 • Jana Hubová: Sprievodca po historickom cintoríne v Dolnom Kubíne; tlačiarne SNP Martin 1990

Externé odkazy upraviť

Parenička Pavol: Historik Jozef Kohuth