Prof. RNDr. PhDr. Jozef („Jožo“) Martinka (* 15. február 1893, Prievidza  – † 1974, Bratislava) bol slovenský geograf (najmä historický geograf) a jazykovedec, stredoškolský a vysokoškolský pedagóg. Jeden z predstaviteľov staršej generácie slovenských geografov a prírodovedcov. Ním publikované práce zasahovali najmä do historickej a sídelnej geografie, hydrografie, ale aj antropológie, jazykovedy a geológie. Zameriaval sa na problematiku geografického a botanického názvoslovia a onomastiku.

Jozef Martinka
slovenský vysokoškolský pedagóg, geograf a jazykovedec
Narodenie15. február 1893
Prievidza, Rakúsko-Uhorsko
Úmrtie7. december 1974 (81 rokov)
Bratislava, Česko-Slovensko

 Rodina upraviť

  • otec: Martin Martinka
  • matka: Mária rodená Chilová

Životopis upraviť

V roku 1912 absolvoval vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity v Budapešti. Tam obhájil aj doktorát z geografie, geológie a antropológie. Po štúdiu pôsobil v rokoch 1916-1938 ako stredoškolský profesor na gymnáziách a obchodnej akadémii (Veľký Bečkerek - Zrenjanin, Srbsko a Košice). V roku 1938 prešiel do štátnej služby - Ministerstve školstva a národnej osvety. V roku 1947 sa stal profesorom geografie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (UK), externe prednášal aj na Prírodovedeckej fakulte UK. V rokoch 1951 - 1962 pracoval ako vedecký pracovník na Geografickom ústave SAV.

Literatúra upraviť

  • Dvonč, L. (1987). Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1925-1975). Martin: Matica slovenská, s. 599-601
  • LUKNIŠ, Michal (1953). Prof. Dr. Jožo Martinka šesťdesiatročný. Geografický časopis
  • LUKNIŠ, Michal (1983). K vývinu geografického poznávania Slovenska. Geografický časopis
  • MARTINKA, Jozef (1955). Jubilejná spomienka geografickej tvorby na vysokých školách Slovenska, Geografický časopis, 7, 1-2, s. 110–114
  • MARTINKA, Jozef (1964). Geografické poznávanie Slovenska. Geografický časopis, 16, , s.340-352

Externé odkazy upraviť