Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (skr. PdF UK) patrí medzi najväčšie fakulty Univerzity Komenského a je zároveň aj najväčšou pedagogickou fakultou na Slovensku.

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Bratislava 19.05.2011 10-00-52.jpg
Budova fakulty
Základné informácie
PolohaBratislava, Slovensko
SkratkaPdF UK
Typverejná škola
Zameraniepedagogika
Rok založenia1946
Kontaktné údaje
Oficiálny webhttp://www.fedu.uniba.sk/

O fakulteUpraviť

Pedagogická fakulta UK vznikla v roku 1946. Od počiatku bola vytvorená tak, aby plnila spoločenské poslanie v oblasti prípravy pedagógov pre rôzne druhy, typy a stupne škôl a zariadení, resp. inštitúcií, kde sa realizujú edukačné činnosti. Hlavným poslaním fakulty je pripravovať pedagógov - profesionálov pre pracovné pozície najmä v oblasti školstva a sociálnych služieb a pomoci a tiež rozvíjať študijné programy, vedu a výskum v oblasti pedagogických, humanitných a spoločenských vied. Pedagogická fakulta UK je vzdelávacou, výskumnou a akademickou inštitúciou celoslovenského významu, ktorá má zároveň množstvo zahraničných partnerov. Pedagogická fakulta UK je najstaršou pedagogickou fakultou na Slovensku a patrí medzi najväčšie pedagogické fakulty. Ponúka študijné programy, ktoré sú jedinečné v rámci Slovenska.

ŠtúdiumUpraviť

Dôležitú súčasť ponuky študijných odborov a programov tvoria neučiteľské študijné odbory ako logopédia, sociálna práca, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, vychovávateľstvo a sociálna pedagogika, cudzie jazyky a kultúry, pričom v mnohých oblastiach je fakulta unikátnym pracoviskom a centrom vedeckého výskumu. Fakulta má právo realizovať bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v dennej a externej forme a absolventom udeľovať akademické, vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické tituly. Ďalšími ponúkanými formami vzdelávacích aktivít sú štúdiá v rámci celoživotného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.

Vedenie fakultyUpraviť

Dekan
Prodekani
  • prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium
  • doc. PhDr. Mária Glasová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy
  • PhDr. Kvetoslava Vačková, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
  • doc. PhD. Eva Mydlíková, PhD., prodekanka pre rozvoj fakulty
  • PhDr. Katarína Cabanová, PhD., predsedníčka AS PdF UK BA
  • Mgr. Erika Poláčiková, tajomník fakulty

Externé odkazyUpraviť

ZdrojeUpraviť

  • Univerzita Komenského v Bratislave: 90 rokov vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku. Vydavateľstvo UK, 2009, ISBN 978-80-223-2658-2.
  • Univerzita Komenského v Bratislave: História a súčasnosť Univerzity Komenského v Bratislave 1919 - 2000. Vydavateľstvo E&J, Bratislava, 2000, ISBN 80-968419-0-4.


Súradnice: 48°09′57″S 17°07′32″V / 48,165698°S 17,125422°V / 48.165698; 17.125422