Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (skr. PdF UK) patrí medzi najväčšie fakulty Univerzity Komenského a je zároveň aj najväčšou pedagogickou fakultou na Slovensku. V súčasnosti fakulta sídli v dvoch budovách na uliciach Račianskej 59 a Šoltésovej 4 v Bratislave. Fakulta pripravuje pedagogických pracovníkov (učiteľov) pre predškolské zariadenia, základné a stredné školy, odborníkov pre rezorty školstva, práce a sociálnych vecí a zdravotníctva a učiteľov a vychovávateľov pre všetky druhy špeciálnych škôl a zariadení na Slovensku. Fakulta má ako popredné výskumné pracovisko premyslene vypracovaný program postavený na prepojenosti disciplín tzv. všeobecného učiteľského základu s disciplínami jednotlivých odborov (špecializácií), s odborovými didaktikami a pedagogickými praxami na všetkých typoch škôl a školských zariadení. Dôležitosť prípravy učiteľov, modernizácia metodických a didaktických postupov najmä v spojitosti so súčasným stavom nášho školstva, s výsledkami monitorov a rôznych prieskumov, práca na nových kurikulárnych programoch patria medzi prioritné úlohy fakulty. Dôležitú súčasť ponuky študijných programov tvoria neučiteľské špecializácie ako logopédia, sociálna práca, psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, vychovávateľstvo a sociálna pedagogika, cudzie jazyky a kultúry, pričom v mnohých oblastiach je fakulta unikátnym pracoviskom a centrom vedeckého výskumu.[1]

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Logo Pedagogickej fakulty UK
Motto
„Učenie pre lepšie učenie“
Iné názvy
Latinský názovFacultas Educationis Universitas Comenianae Bratislavensis
Základné informácie
PolohaBratislava, Slovensko
SkratkaPdF UK
Typverejná škola
Zameraniepedagogika
Rok založenia1946
Vedenie
Dekanprof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.
Ďalšie informácie
Školské farbyMentolová
Školský časopisNaša univerzita
Kontaktné údaje
MiestoBratislava
AdresaRačianská 59, Bratislava, 813 34
Telefón+421 2 9015 1500
Oficiálny webhttp://www.fedu.uniba.sk/
Oficiálny e-mailsd@fedu.uniba.sk so@fedu.uniba.sk

Fakulta má právo realizovať bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v dennej a externej forme a absolventom udeľovať akademické, vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické tituly. Ďalšími ponúkanými formami štúdia sú rozširujúce, špecializačné a špecializačné inovačné štúdium, príprava vedúcich pedagogických pracovníkov a kvalifikačné skúšky pedagogických pracovníkov.[2]

O fakulte

upraviť

Pedagogická fakulta UK vznikla v roku 1946. Od počiatku bola vytvorená tak, aby plnila spoločenské poslanie v oblasti prípravy pedagógov pre rôzne druhy, typy a stupne škôl a zariadení, resp. inštitúcií, kde sa realizujú edukačné činnosti. Hlavným poslaním fakulty je pripravovať pedagógov - profesionálov pre pracovné pozície najmä v oblasti školstva a sociálnych služieb a pomoci a tiež rozvíjať študijné programy, vedu a výskum v oblasti pedagogických, humanitných a spoločenských vied. Pedagogická fakulta UK je vzdelávacou, výskumnou a akademickou inštitúciou celoslovenského významu, ktorá má zároveň množstvo zahraničných partnerov. Pedagogická fakulta UK je najstaršou pedagogickou fakultou na Slovensku a patrí medzi najväčšie pedagogické fakulty. Ponúka študijné programy, ktoré sú jedinečné v rámci Slovenska.

Štúdium

upraviť

Dôležitú súčasť ponuky študijných odborov a programov tvoria neučiteľské študijné odbory ako logopédia, sociálna práca, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika a sociálna pedagogika, cudzie jazyky a kultúry, pričom v mnohých oblastiach je fakulta unikátnym pracoviskom a centrom vedeckého výskumu. Fakulta má právo realizovať bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v dennej a externej forme a absolventom udeľovať akademické, vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické tituly. Ďalšími ponúkanými formami vzdelávacích aktivít sú štúdiá v rámci celoživotného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.

Vedenie fakulty

upraviť
Dekan
 • prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.
Prodekani
 • prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium
 • Mgr. Eva Faithová, PhD., prodekanka pre vonkajšie vzťahy, koordinátorka programu Erasmus +
 • PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
 • doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., prodekanka pre vnútorný systém kvality

Ďalší členovia vedenia fakulty

upraviť
 • PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., predseda Akademického senátu PdF UK
 • Ing. Jana Hojcsková, tajomníčka fakulty

Referencie

upraviť
 1. O fakulte [online]. www.fedu.uniba.sk, [cit. 2022-06-15]. Dostupné online.
 2. O fakulte [online]. www.fedu.uniba.sk, [cit. 2022-06-15]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť
 • Univerzita Komenského v Bratislave: 90 rokov vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku. Vydavateľstvo UK, 2009, ISBN 978-80-223-2658-2.
 • Univerzita Komenského v Bratislave: História a súčasnosť Univerzity Komenského v Bratislave 1919 - 2000. Vydavateľstvo E&J, Bratislava, 2000, ISBN 80-968419-0-4.


Súradnice: 48°09′57″S 17°07′32″V / 48,165698°S 17,125422°V / 48.165698; 17.125422