Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. (* 27. september 1931, Úpor – † 19. február 2024)[1][2] bol slovenský právnikvysokoškolský pedagóg. Dlhodobo pôsobil na katedre obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠKošiciach.[1]

Jozef Suchoža
slovenský právnik a vysokoškolský pedagóg
Narodenie27. september 1931
Úpor, Česko-Slovensko
Úmrtie19. február 2024 (92 rokov)
BydliskoKošice

Profesné pôsobenie upraviť

Narodil sa v obci Úpor v okrese Trebišov (dnes časť obce Zemplínska Nová Ves). V školskom roku 1951/52 začal študovať na Politicko-diplomatickej fakulte Vysokej školy politických a hospodárskych vied, zriadenej na spôsob francúzskej akadémie. Po jej zrušení prešiel na Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, kde v roku 1955 promoval. Po ukončení štúdia pôsobil ako vedúci právneho odboru národného podniku Chemko v Strážskom. V roku 1964 sa stal hlavným arbitrom ČSSR pre hospodárske spory so zaradením na Krajskú štátnu arbitráž v Košiciach. V tom istom roku sa stal vedeckým ašpirantom v odbore hospodárske právo pod vedením prof. Hanesa. V roku 1968 sa stal samostatným vedeckým pracovníkom na Ústave hospodárskeho práva Štátnej arbitráže ČSSR so sídlom v Bratislave, kde spracúval a riešil viaceré významné vedecké projekty a úlohy.[1]

Po založení detašovaného pracoviska Právnickej fakulty Komenského v Košiciach nastúpil na základe výberového konania ako jej interný pedagóg a tu sa aj habilitoval za docenta. Po vzniku samostatnej Právnickej fakulty UPJŠ od 1. septembra 1973 sa stal prvým vedúcim katedry hospodárskeho a finančného práva. Zároveň bol ustanovený ako prodekan pre pedagogickú činnosť novej fakulty. Po celý čas pedagogického a právneho pôsobenia sa zaoberal významnými vedeckými projektami v oblasti hospodárskych zmlúv a zodpovednostných vzťahov v hospodárstve.[1]

Univerzitným profesorom sa stal v roku 1979 a v roku 1986 úspešne obhájil dizertačnú doktorskú prácu na pôde Akadémie vied SR s témou „Hospodárske zmluvy“. V rokoch 1978 – 1982 pôsobil ako dekan Právnickej fakulty UPJŠ, v roku 1990 bol zvolený za Prorektora celej Univerzity. V súčasnosti je od roku 2014 členom akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ, kde stále pôsobí ako profesor. Od roku 1997 do roku 2004 pôsobil aj na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde viedol katedru obchodného a finančného práva.[1]

Bol členom vedeckej rady Ústavu štátu a práva AV ČR, člen Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej komory a členom redakčnej rady časopisu „Právnik“.[1] Bol jeden z hlavných organizátorov medzinárodného vedeckého sympózia „Právo, obchod, ekonomika“, ktoré sa koná každoročne od roku 2012. 9. januára 2018 mu bol udelený čestný titul „profesor emeritus“.[3]

Kvalifikačný rast upraviť

 • 1969 CSc. (v odbore hospodárske a finančné právo, kandidátsku prácu úspešne obhájil na SAV)
 • 1972 Docent (v odbore hospodárske právo, habilitoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave)
 • 1979 Profesor (v odbore hospodárske právo, inauguroval na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach)
 • 1986 DrSc. (Hospodárske právo, doktorská práca na SAV)

Vybrané publikácie upraviť

 • Suchoža, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár. Bratislava: Eurounion, 2016. 1336 strán
 • Suchoža, J. a kol.: Česko-slovenské kontexty obchodního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 544 strán
 • Suchoža, J. a kol.: Obchodné právo. Bratislava: Iura edition, 2010. 1032 strán
 • Suchoža, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár. Bratislava: Eurounion, 2007. 1024 strán
 • Suchoža, J.: Slovenské obchodné právo; Obchodné záväzky. Banská Bystrica: Prf UMB, 2004. 208 strán
 • Suchoža, J.: Hospodárske právo procesné. Košice: Prf UPJŠ, 1989. 274 strán
 • Suchoža, J.: Hospodárske právo. 3 zväzky (I-III). Košice: Prf UPJŠ, 1975.

Referencie upraviť

 1. a b c d e f Jozef Suchoža [online]. Bratislava: Univerzita Komenského : Právnická fakulta. Dostupné online. Archivované 2023-10-16 z originálu.
 2. Zomrel profesor Suchoža [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela : Právnická fakulta, 2024-02-20, [cit. 2024-02-20]. Dostupné online.
 3. Udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ [online]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika : Právnická fakulta, rev. 2018-01-12. Dostupné online. Archivované 2018-01-24 z originálu.