Juraj Pavlín Bajan (* 12. apríl 1721, Vrádište – † 15. júl 1792, Skalica) bol slovenský františkánsky kňaz, kazateľ, organista, hudobný skladateľ, autor omšových zborníkov a kancionálov a jedna z významných postáv slovenského baroka.

Juraj Pavlín Bajan
slovenský kňaz, kazateľ,
organista a hudobný skladateľ
Narodenie12. apríl 1721
Vrádište, Slovensko
Úmrtie15. júl 1792 (71 rokov)
Skalica, Slovensko

Životopis upraviť

Narodil sa ako Jósef Ambrus Bacherik a pochádzal z meštianskej rodiny, jeho otec bol mäsiarom. Detstvo prežil v Skalici, kde získal u skalických jezuitov aj vzdelanie. Tam študoval spev a hudbu. Bol tiež výtvarne nadaný, no pred štúdiom výtvarných umení dal prednosť cirkevnej dráhe. V roku 1740 vstúpil do kláštora v Pruskom, kde dostal rehoľné meno Pavlín. Študoval filozofiu a teológiu v kláštoroch v Jágri, Vacove a Leviciach. V roku 1746 bol v Trnave vysvätený za kňaza. Medzi jeho najvýznamnejšie pôsobiská patrí Hlohovec, Beckov a Skalica. Na starobu oslepol a trpel chorobou nôh.

Tvorba upraviť

Je autorom trinástich väčších hudobných diel. V rukopise sa zachovalo deväť zväzkov drobných skladieb — zbierok duchovných kompozícií na slovenské i latinské texty, zväčša pre jeden či dva sólové hlasy a zbor s organovým sprievodom. Jeho tvorbu silno ovplyvňoval slovenský folklór, najmä západoslovenské, ale i moravské ľudové piesne. Pri komponovaní vianočných omší vkladal do latinských liturgických textov slovenské interpelácie, často so silným rustikálnym dôrazom. Bol významným predchodcom zakladateľov slovenskej národnej hudby.

Z jeho tvorby sú najznámejšie zväzky tridsiatich latinských omší Harmonia seraphica — Serafínska harmónia (1755), slovenských chrámových piesní, tzv. Pruštiansky kancionál (1758), prepracovaných skorších skladieb Harmonia seraphica missarum — Serafínska harmónia omší (1761) a ďalšie. Zostavil aj dva slovenské spevníky – tzv. Beckovský (1758) a Skalický (1783).

Ešte počas pobytu vo Vacove (1745 – 1746) napísal latinský spis z morálnej teológie, obsahuje 12 traktátov o jednotlivých sviatostiach a problémoch ľudského svedomia i desatora (vyše 700 stranový latinský rukopis).

Výsledky Bajanovej kazateľskej činnosti sú zhrnuté v štyroch rukopisných zväzkoch: Devoti sermones in Dominicis omnes ab Adventu usque ad Pascha inclusive (Zbožné kázne na všetky nedele od Adventu do Veľkej noci); Devoti sermones in Dominicis omnes a Dominica Albis usque ad finem anni (Zbožné kázne na všetky nedele od Bielej nedele až do konca roka) ; Devoti sermones in festa Beattissimae Virginis Mariae et Sanctorum totius anni (Zbožné kázne na sviatky Blahoslavenej Panny Márie a svätých celého roka); Devoti sermones quadragesimales de Passione Domini (Zbožné kázne pôstne o Pánovom utrpení). Obsahujú vyše 600 slovenských kázni. Vydané knižne neboli.