Traktát

rozlišovacia stránka

Traktát (z lat. tractatus – pojednanie, spracovanie, výklad; zaoberanie sa[1][2][3]) môže byť:

  • najmä v stredoveku: obšírnejšia učená rozprava, pôvodne náboženská, neskôr aj filozofická či iná,[4] pozri traktát (diplomatika)
  • zastarano: medzinárodná (písomná) zmluva alebo dohovor,[4] pozri medzinárodná zmluva
  • pejoratívne: nezaujímavá, zdĺhavá, príp. moralizátorská úvaha[4]

ReferencieUpraviť

  1. traktát. In: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Vyd. 1. Vozice : Leda, 2001. 752 s. ISBN 80-85927-85-3. S. 669.
  2. traktát. In: KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 621.
  3. Preklad do slovenčiny podľa tractatus. In: PRAŽÁK, Josef M.; NOVOTNÝ, František; SEDLÁČEK, Josef. Latinsko-český slovník. 19. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1980. 684 s. S. 572.
  4. a b c Pozri traktát. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 778. ; traktát. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6. ; traktát. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok IV s – u. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 555.

Pozri ajUpraviť

 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.