Kašna (z nem. (Wasser)kasten, Wasser kästen – vodná schránka, nádrž)[1][2] je český termín pre (spravidla zdobenú) umelú nádrž na pitnú alebo úžitkovú vodu, ktorá sa nachádza na verejnom priestranstve a slúži pre verejnú potrebu.[3][4][5] Pôvodne to bola štvorstenná drevená schránka na vodu odtekajúcu od studne, vodovodu a pod.[1]

Kamenná kašna z roku 1868 na námestí v meste RajhradČesku.
Kamenná kašna pri vstupe do Zlatej uličky na Pražskom hrade, jediná kašna na hrade s pitnou vodou.
Honosne zdobená baroková kašna na námestí Zelný trh v Brne (pohľad zo západu).

slovenčine neexistuje ekvivalentný výraz, významovo najbližším možným prekladom je studňa alebo fontána.[6]

Kašna taktiež v staršom českom jazyku označovala skriňu alebo truhlicu (z nem. Kaste(n) – skriňa),[1][2] z čoho je odvodený technický termín turbína v kašně resp. kašnová turbína – v slovenčine podľa Česko-slovenského slovníka (1979) turbína v skrini, resp. skriňová turbína.[7]

Referencie

upraviť
  1. a b c Machek 1968, s. 244-245
  2. a b Rejzek 2001, s. 268
  3. Kartotečný lístok „kašna“, Kartotéka lexikálního archivu, 1911 – 1991, Technický slovník.
  4. Hujer 1937-1938
  5. Havránek 1989
  6. Smiešková 1967, s. 58
  7. Aké sú ekvivalenty českých slov kašna, kašnový v spojení kašnové turbíny v slovenčine?, Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied; SME, 2013 (vyd. 2013-02-01), http://jazykovaporadna.sme.sk/q/1330/, dost. 2014-08-23 

Použitá literatúra

upraviť

Pozri aj

upraviť