Kamenný potok (prítok Klinkovice)

Kamenný potok[1] je potok v regióne Pohronie, na území obce Pliešovce a v nepatrnom rozsahu na území vojenského obvodu Lešť v okrese Zvolen v Banskobystrickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Krupinská planina. Ústi do Klinkovice. Má dĺžku 4,5 km. Rád toku V.

Kamenný potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Banskobystrický kraj
Okres Zvolen
Obce Pliešovce, Lešť
prameň Pliešovce
 - poloha Podjavorie
 - výška 820 m
 - súradnice 48°26′07″S 19°13′59″V / 48,4354°S 19,2331°V / 48.4354; 19.2331
Ústie Klinkovica
 - poloha Lešť
 - výška 508 m
 - súradnice 48°24′06″S 19°12′43″V / 48,4018°S 19,2119°V / 48.4018; 19.2119
Dĺžka 4,5 km
Rád toku V.
Číslo hydronyma 4-24-03-487
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v 820 m n. m. v stredovýchodnej časti územia obce Pliešovce v zmiešanom lesnom a poľnohospodárskom extraviláne v lesnom komplexe premiešanom pasienkami Podjavorie v okrese Zvolen v Banskobystrickom kraji.

Opis toku

upraviť

Kamenný potok tečie od prameňa juhozápadojužným smerom, v 714 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok, v 649 m n. m. priberá pravostranný bezmenný prítok, v 640 m n. m. sa približuje k obecnej hranici medzi obcou Pliešovce a vojenským obvodom Lešť, sleduje túto hranicu tečúc po pliešovskom území, ľavým brehom obmýva les Medzibučinky, ľavým brehom obmýva les Adamov táľ, v 596 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok, stáča sa do južného smeru, podteká cestu, preteká cez obecnú hranicu na územie vojenského obvodu Lešť v katastrálnom území Lažteky, posledných 100 m svojho toku preteká týmto územím a v 508 m n. m. ústi do Klinkovice ako jej pravostranný prítok.[2]

Kamenný potok patrí do okresu Zvolen v Banskobystrickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Krupinská planina v geomorfologickom podcelku Závozská vrchovina.[3][4] Nemá významnejšie prítoky.[5][6]

Pôvod názvu

upraviť

Názov potoka Kamenný potok má pôvod v charakteristickom dne toku, ktoré je budované v skalnatom, kamenistom podloží. Z podstatného mena kameň po rozšírení o adjektívnu príponu -ný s významom niečo z kameňa alebo kamenný prírodný úkaz a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Kamenný potok s významom potok v skalnatom teréne, v teréne pokrytom kamením ako súčasť početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[7][8]. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1993[9]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Kamenný potok (pravostranný prítok Klinkovice) nie je jedinečným hydronymom. V priestore Slovenska je 27 potokov so štandardizovaným názvom Kamenný potok (december 2022).

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-12-19.
  2. Geografické názvy okresu Zvolen A30 Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-1031/1993 z 1.6.1993. 102 s. S. 47, 56, 57, 76, 82. ISBN 80-85672-03-0.
  3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-12-19
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 12, 120. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  5. Priebeh Kamenného potoka (prítok Klinkovice) v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-12-19]
  6. Milan Majtán; Pavol Žigo. Hydronymia povodia Ipľa. 1. vyd. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1999. 116 s. ISBN 80-88870-12-7. S. 35, 36.
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  8. Rudolf Krajčovič: Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladom názvov obcí a miest (20). In: Kultúra slova, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Jazykový odbor Matice slovenskej, Bratislava, 2010, ročník 44, č. 2, ISSN 0023-5202. S. 84. Dostupné online [4] [cit. 2022-12-14.]
  9. Geografické názvy okresu Zvolen A30 Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-1031/1993 z 1.6.1993. 102 s. S. 57, 82. ISBN 80-85672-03-0.