Kardašovova škála

Kardašovova škála je škála, ktorú navrhol v 60. rokoch 20. storočia sovietsky a ruský astronóm Nikolaj Kardašov pod dojmom troj až štvorpercentného nárastu svetovej spotreby energie a pojednáva o stupni rozvoja danej civilizácie. Používa sa hlavne v science-fiction, SETI a futurológii, pretože jej rozmer je najlepšie použiteľný predovšetkým pre civilizácie veľmi vyspelé. Každá z civilizácií sa môže zaradiť do troch typov; hlavným meradlom je množstvo energie, ktoré je schopná využiť. Medzi jednotlivými stupňami toto množstvo exponenciálne narastá.

Jednotlivé stupne upraviť

Stupeň / typ (či medzistupeň / medzityp pre porovnanie) Ekvivalentná civilizácia Množstvo využitej energie
0,25 Rímska ríša 108 W
0,5 Svet v čase priemyselnej revolúcie 1011 W
0,73 Súčasný svet 1014 W
1 Civilizácia schopná využiť všetky zdroje svojej domovskej planéty 4 · 1016 W
2 Civilizácia schopná využiť všetky zdroje svojej domovskej hviezdy 4 · 1026 W
3 Civilizácia schopná využiť všetky zdroje svojej domovskej galaxie 4 · 1037 W
4 Teoretická > 4 · 1037 W

Kardašov tiež vypočítal zhruba orientačné časy, kedy by sa mohla ľudská civilizácia zaradiť do typu 1 (2200), typu 2 (5200) a typu 3 (17800). Vzhľadom k obtiažnosti medzihviezdneho cestovania však je možné, že nebude typ 3 dosiahnuteľný v uvedenej dobe; ak nebude možné vyvinúť nadsvetelný pohon, tak sa dosiahnutie tohto stupňa pretiahne až na milióny rokov.

Prepočet spotreby energie podľa Kardašovovej škály v 20. a 21. storočí upraviť

Rok Výroba energie Hodnotenie podľa stupňov Kardašovovej škály
Exajoulov za rok Terrawatov
1900 21 0.67 0,58
1970 190 6.0 0,67
1973 260 8.2 0,69
1985 290 9.2 0,69
1989 320 10 0,70
1993 340 11 0,70
1995 360 12 0,70
2000 420 13 0,71
2001 420 13 0,71
2002 430 14 0,71
2004 440 14 0,71
2010 510 16 0,72
2030 680 22 0,74 (predpoklad)