Katal je jednotka katalytickej aktivity enzýmu.

Označuje sa pomocou značky kat. Je odvodenou jednotkou sústavy SI. Nahrádza enzýmovú jednotku U, ktorá sa však stále používa častejšie než katal, hlavne v biochémii. Jej rozmer je [s−1.mol].

DefiníciaUpraviť

Enzýmový preparát má katalytickú aktivitu 1 kat, ak je schopný pri nasýtení substrátom za definovaných podmienok (teplota, pH, zloženie a koncentrácia) za prítomnosti aktivátorov a neprítomnosti inhibítorov premeniť 1 mol substrátu za sekundu.

Katal je pomerne veľká jednotka, preto sa často sa používajú odvodené jednotky nanokatal (nkat), mikrokatal (μkat) a pod.

VzorecUpraviť

 
  • n je látkové množstvo v móloch
  • t je čas v sekundách

PôvodUpraviť

Názov katal sa používal desaťročia a oficiálnou jednotkou SI sa stal v roku 1999.