Katedra môže byť:

Referencie upraviť

  1. a b c d Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „katedra“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 80-224-0750-X 
  2. a b c d e Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2011), „katedra“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L, Bratislava: Veda, ISBN 978-80-224-1172-1 
  3. a b c d e f Kraus, Jiří; Petráčková, Věra, edi. (2005), „katedra“, Slovník cudzích slov (akademický) (2. vyd.), Bratislava: Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=katedra&s=exact&c=5bd2&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8# 
  4. a b c „katedra“, Příruční slovník jazyka českého, 5. svazek (Díl II., K – M), Praha: Státní nakladatelství, 1937-1938 
  5. a b Tretera, Jiří Rajmund; Horák, Záboj (2011), „katedra“, Slovník církevního práva, Praha: Grada, str. 63, ISBN 978-80-247-3614-3 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.