Kategória:Šablóny narábajúce s reťazcami

Táto kategória obsahuje stránky v mennom priestore Šablóna.
Nemala by sa používať ku kategorizácii článkov alebo stránok v iných menných priestoroch.