Klam

rozlišovacia stránka

Klam alebo (v niektorých kontextoch zriedkavo) falácia[1] môže byť:

Klam môže byť aj:

 • nárečovo: drúk na zatiahnutie reťaze sťahujúcej voz[11], pozri klam (voz)
 • obec v Rakúsku, pozri Klam (obec)
 • Krhliť - klamať, vymýšľať si

Pozri aj

upraviť
 1. falácia. In: Encyklopédia medicíny. Ed. Oskár Kadlec. Diel 6. E – F. Bratislava : Asklepios, 1997. 393 s. ISBN 80-7167-014-6.
 2. klam. In: Příruční slovník naučný. Vyd. 1. Diel 2. G – L. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 919 s. S. 502.
 3. a b c d klam. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 695.
 4. a b c d e f klam. In: Slovník spisovného jazyka českého [1]
 5. a b c klam. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 255.
 6. omyl. In: Nový velký ilustrovaný slovník naučný, svazek XIV., Noa - Phylobog. 1931
 7. BÖHM, J.. Erziehungslehre. [s.l.] : Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2020 (1890). 269 s. ISBN 978-3-486-72640-4. S. 40.
 8. GEALFOW, J. A. Argumentační fauly. In MACHALOVÁ, T. a kol. Akademické psaní pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. S. 164 a nasl. [2]
 9. VICENÍK, Jozef; CMOREJ, Pavel. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. [s.l.] : Iris, 2002. 306 s. ISBN 978-80-967225-5-6. S. 127.
 10. klam. In: RIEGER, Frantisek Ladislav. Slovník naučný I - Lzidimitrij. [s.l.] : Kober, 1865. 1480 s. S. 674.
 11. a b klam. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok I A – K. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0183-8. S. 771.
 12. Druhá čítanka. Názorné vyučovanie pre srednie triedu po čiatočných ev. a. v. škol. 2. vydanie. Banská Bytrica. 1887 (Citát: klam hovoriť = klamať). S. 219
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.