Kniha proroka Barucha

Kniha proroka Barucha[pozn 1] alebo Baruch[pozn 2] alebo Proroctvo Baruchovo (skratka Bar) je kniha Starého zákona.

Patrí medzi deuterokánonické spisy. Zaraďuje sa medzi prorocké knihy - medzi veľkých prorokov. Pripisuje sa Baruchovi, ktorý bol pisárom Jeremiáša.

Kniha bola pôvodne napísaná v hebrejčine ale zachovala sa iba v prekladoch (gréckom, starolatinskom ktorý bol prebratý aj do Vulgáty a sýrskom).

Obsah upraviť

Knihu možno rozdeliť nasledovne:

  1. Úvodná časť
  2. Kajúcne vyznanie
  3. Spev o múdrosti
  4. Spev o Jeruzaleme

Poslednú - šiestu hlavu knihy proroka Barucha v Novej Vulgáte tvorí Jeremiášov list.

Poznámky upraviť

  1. Názov Kniha proroka Barucha je používaný v slovenskom rímskokatolíckom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Bar.
  2. V slovenskom ekumenickom vydaní je používaný názov Baruch (a Jeremiášov list), ako skratka sa tam uvádza Bar.

Literatúra upraviť

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť