Koľajová doprava je druh dráhovej dopravy, pozemnej alebo podzemnej. Využíva koľaje, obyčajne zostavené z dvoch koľajníc, ktoré vedú koľajové vozidlá po pevnej dráhe. Prevažujúcim druhom koľajovej dopravy je železničná doprava.

Železničná výhybka

Ďalšími druhmi koľajovej dopravy sú metro a električková doprava. Tieto druhy dopravy väčšinou bývajú súčasťou mestskej hromadnej dopravy.

Patrí sem aj pozemná lanovka, priemyselná železnica napríklad v baniach a lomoch, prípadne koľajové mechanizmy strojov a zariadení, napríklad na pohyb žeriavov alebo pracovnej plošiny.

Hlavnou výhodou koľajovej dopravy oproti cestnej doprave je vysoká energetická účinnosť, pretože kolesá majú pri pohybe nízky valivý odpor. Nevýhodou je nutnosť náročnejšej infraštruktúry a viazanosť dopravy iba na túto infraštruktúru.

Okrem najobvyklejšieho systému železného dvojkolia na železných koľajniciach boli vykonávané aj pokusy s vlakmi na gumových kolesách, vzduchovom vankúši alebo jednokoľajové systémy. Na magnetických dráhach Maglevvlaky nad koľajami držané magnetickým poľom.

Iné projekty

upraviť