Komunikačné rozhranie

Komunikačné rozhranie je súbor elektronických prvkov potrebných na pripojenie zariadenia k inému zariadeniu, príp. ku komunikačnej zbernici, za účelom prenosu údajov. Týmto pojmom sa označuje aj súbor noriem, predpisov a komunikačných protokolov určujúcich vlastnosti takéhoto pripojenia. Takéto rozhranie môže byť definované nie len ako fyzický konektor, ale aj bezdrôtové, v rámci čipu, softvérové, alebo len virtuálne.

Podmnožinou komunikačného rozhrania je komunikačný port – externý konektor počítača, ktorý je presne definovaný po stránke mechanickej, elektrickej a komunikačnej.

Rozdelenie upraviť

Komunikačné rozhrania je možné deliť podľa množstva kritérií, napríklad:

 • fyzickej vzdialenosti
 • počtu prepojených zariadení
  • 2 (point-to-point)
  • viac než 2 (zbernica); kde podľa hierarchie môže ísť o architektúru
   • master-slave – jedno zariadenie rozhoduje o tom, kto a kedy bude komunikovať
   • peer-to-peer (multimaster) – zariadenia sú rovnocenné, pričom rozhodovanie o použití zbernice je riešené spôsobom
    • kolízne
    • token ring
 • spôsob prenosu údajov
  • sériové
  • paralelné; paralelné rozhrania sa delia podľa šírky (počtu prenášaných bitov)
 • rýchlosti prenosu údajov
 • spôsobu elektrickej signalizácie
  • napäťové úrovne
  • prúdová slučka (20 mA)
 • spôsobu synchronizácie
  • prenos hodín osobitným vodičom (synchrónne rozhranie)
  • hodiny zlúčené s dátami (asynchrónne rozhrania, kódovanie Manchester/biphase/MFM apod.)
  • handshake

Príklady interných a externých komunikačných rozhraní upraviť