Konkurz

rozlišovacia stránka

Konkurz môže byť:

 • v konkurznom práve: hlavná časť konkurzného konania resp. celé konkurzné konanie a/alebo úpadok dlžníka a/alebo súbeh pohľadávok viacerých veriteľov vo vzťahu k majetku dlžníka[pozn 1], pozri konkurz (konkurzné právo)
 • a) súťaž (výberové konanie) o pracovné či funkčné miesto (najčastejšie verejného úradníka či učiteľa), b) súťaž o dodávku prác či služieb (napr. stavebných) alebo tovaru, c) v širšom zmysle: bod a + bod b + súťaž o odmenu (napr. literárnu či umeleckú cenu) a pod., synonymá: súbeh, konkurzné konanie[1][2][3][4][5][6][7][8][9], pozri pod súťaž
 • v cirkevnom práve[6][7][8]:
 • v pedagogike v minulosti: ustanovujúca učiteľská skúška po absolvovaní príslušnej školy[6], pozri konkurz (ustanovujúca učiteľská skúška)

Poznámky

upraviť
 1. Zdroje v článku konkurz (konkurzné právo).

Referencie

upraviť
 1. konkurz. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 263.
 2. konkurz. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 653.
 3. konkurz. In: MICHNÍK, Ľubomír, et al. Ekonomická encyklopédia: slovník A-Ž. 1. vyd. Bratislava : Sprint, 1995. 630 s. ISBN 80-967122-2-5. S. 280 – 281.
 4. konkurz. In: OBDRŽÁLEK, Zdeněk; HORVÁTHOVÁ, Kinga, a kol. Organizácia a manažment školstva : terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. 419 s. ISBN 80-10-00022-1. S. 156.
 5. konkurs. In: BRADNOVÁ, Hana, ed. aj. Encyklopedický slovník. 1. vyd. Praha : Odeon : Encyklopedický dům, 1993. 1253 s. (Klub čtenářů. Rodinný klub; zv. 679.) ISBN 80-207-0438-8. S. 538.
 6. a b c konkurz. In: Slovník cudzích slov (akademický). dostupné online
 7. a b Konkurs. In: Ottův slovník naučný 14. Kartel – kraj. V Praze : J. Otto, 1899. Dostupné online. S. 712 – 717.
 8. a b konkurs. In: Masarykův slovník naučný 4. Ko – M. Praha: Československý kompas, 1929. s. 68 – 69.
 9. súťaž. In: Synonymický slovník slovenčiny. 3. nezm. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 998 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0801-8.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.