Konský potok (prítok Trnovca)

potok na Slovensku, prítok Trnovca

Konský potok je potok na strednom Liptove, na území okresu Liptovský Mikuláš. Je to pravostranný prítok Trnovca, má dĺžku 6 km a je tokom IV. rádu.

Konský potok

(prítok Trnovca)

potok
Zdrojnica Holý vrch, Západné Tatry
Ústie Trnovec, Liptovský Ondrej
Dĺžka km
Povodie Váh
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-02-016
Číslo recipienta 4-21-02-12897
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení na južnom okraji Západných Tatier, v geomorfologickej časti Liptovské Tatry, na juhozápadnom svahu Holého vrchu (1 715 m n. m.), v lokalite Slobodná, v nadmorskej výške približne 1 290 m n. m.

Opis toku upraviť

Tečie Liptovskou kotlinou prevažne severojužným smerom. Od prameňa preteká na krátkom úseku juhojuhozápadným smerom cez malú rekreačnú oblasť na podhorí Tatier (chaty Baranec a Horec, dva lyžiarske vleky), vytvára výrazný ohyb prehnutý na západ a pokračuje na juh. Zľava priberá prítok (783,0 m n. m.) z oblasti Nad Uhlište, následne krátky pravostranný prítok spod Chraste (840 m n. m.) a vteká do intravilánu obce Konská, kde priberá krátky ľavostranný prítok spod Vrchlazov (895,9 m n. m.). V susednej obci Liptovský Ondrej priberá svoj najvýznamnejší prítok, pravostrannú Brestovinu (cca 680 m n. m.), preteká západným okrajom intravilánu obce a na jej okraji ústi v nadmorskej výške približne 672 m n. m. do Trnovca.

Galéria upraviť