Konzervatórium je odborná škola, ktorá vychováva a vzdeláva profesionálnych hudobných a dramatických umelcov čiže poskytuje vzdelanie v odbore hudby, tanca a herectva.

Štúdium upraviť

Prijatie na konzervatórium je podmienené zložením talentových skúšok. Štúdium sa končí absolutóriom, ktoré sprevádza verejný koncertný výkon absolventa. Absolvent konzervatória získa po úspešnom ukončení školy diplom, uznávaný po celom svete ako doklad dovŕšeného profesionálneho umeleckého vzdelania.

Konzervatórium na Slovensku upraviť

Štátne konzervatóriá upraviť

Súkromné konzervatóriá upraviť

Referencie upraviť

Externé odkazy upraviť