Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave bolo založené 1. septembra 2004. Je prvou a jedinou umeleckou strednou školou svojho druhu v Trnavskom samosprávnom kraji. Súkromné tanečné konzervatórium vychováva baletných a tanečných umelcov pre potreby profesionálnych divadiel a umeleckých súborov. Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou a absolutóriom.

Súkromne tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Rok založenia2004
Zameranieosemročné štúdium tanca a baletu
RiaditeľMgr. Valéria Žilová
Kontaktné údaje
AdresaJána Hollého 8, 917 01 Trnava
Oficiálny webOficiálna stránka

ŠtúdiumUpraviť

Na škole sa vyučujú všetky všeobecno-vzdelávacie predmety v rozsahu 1. – 4. ročníka, ktoré umožňujú aj prestup žiaka na inú strednú školu. Vyučujú sa tu dva cudzie jazyky, anglický jazyk a francúzsky jazyk.

Z odborných tanečných predmetov sú to klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec, charakterový tanec, tanec s partnerom, koncertná a scénická prax. Okrem klasického tanca zaujíma vo výučbe popredné miesto predmet moderný tanec, ktorý zahŕňa niekoľko tanečných techník (graham, limon, jazz, muzikálový tanec). Osemročné štúdium je ukončené maturitou, absolutóriom a právom používať titul diplomovaný umelec (so skratkou Dis.art.)

Profil absolventaUpraviť

Všetci žiaci školy dostávajú vzdelanie, v ktorom sa uplatňujú umelecké, teoretické a praktické zložky na takom stupni, ktorý im umožňuje po úspešnom ukončení štúdia získať zaradenie ako výkonní taneční umelci podľa svojej aprobácie, možnosť ďalej študovať na vysokej škole, aby našli patričné uplatnenie v prípade, keď skončia aktívne umelecké pôsobenie v divadlách a tanečných súboroch.

Na odbornom úseku vyučovania absolvent nadobudne najvyššiu kvalifikáciu výkonného tanečníka, aby úspešne obstál na konkurzoch do profesionálnych baletných súborov a divadiel.

Na teoretickom odbornom úseku sa poslucháč zoznamuje s francúzskou terminológiou techniky klasického tanca, ovláda základné znalosti hudobnej náuky. Dosahuje základné vedomosti z anatómie a fyziológie, má teorertické a historické vedomosti z disciplín, ktoré spadajú do jeho umeleckého smerovania (dejiny tanca a baletu, dejiny divadla, dejiny hudby, teória a metodika tanca, národopis).

Každý absolvent je tvárnym interpretom na základe vysokej technickej dokonalosti. Je vedomostne vybavený rozličnými tanečnými technikami a štýlmi tanca (klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, charakterový tanec, tanec iných národov, tanec s partnerom, tanečná gymnastika, historický tanec a pod.).

Vlastný tvorivý úmelecký prínos tanečníka sa rozvíja v predmete herecká výchova. Neoddeliteľnou súčasťou hlavných predmetov je výučba repertoáru a scénických tanečných čísiel a samotná tanečná prax, v ktorej sa poslucháč oboznamuje s tradičným repertoárom klasických baletov a vrcholnými tanečnými číslami ľudových a charakterových tancov. Podľa stupňa nadania sa žiaci pripravujú na medzinárodné baletné súťaže.

Prijímacie konanieUpraviť

Uchádzači o štúdium sa podrobujú špeciálnym talentovým prijímacím skúškam, ktoré pozostávajú zo skúšky rytmu, fyzických a anatomických dispozícií pre tanec a improvizácie.

Kritéria prijímacích talentových skúšokUpraviť

 • I. časť
  • anatomické a fyziologické predpoklady
  • estetický a scénický vzhľad
 • II. časť
  • prirodzený talent na tanec
  • schopnosť pohybovej improvizácie
  • pohybová koordinácia
 • III. časť
  • hudobná teória
  • hudobný sluch a rytmus
  • prehľad vedomostí z oblasti tanca
  • primerané študijné výsledky

Aktivity a úspechy školyUpraviť

Úspechy školyUpraviť

Žiaci konzervatória sa 20. novembra 2010 zúčastnili medzinárodnej súťažnej prehliadky mladých talentov z oblasti hudby, tanca a spevu Šanca mladým. V konkurencii niekoľkých desiatok súborov a jednotlivcov si odniesli 2. miesto v kategórii do 15 rokov a 1. miesto v kategórii do 19 rokov. Obe ocenenia získali za choreografie ľudových tancov, ktoré naštudoval tanečný pedagóg Ján Tešinský, bývalý sólista SĽUK-u.

Aktivity školyUpraviť

Žiaci sa pravidelne zapájajú do kultúrneho života nielen v meste Trnava, ale prekročili už aj hranice Slovenska a to napríklad:


Súradnice: 48°22′48″S 17°35′19″V / 48,380067°S 17,588736°V / 48.380067; 17.588736