Kráľovecká katedrála

Súradnice: 54° 42′ 23″ s.š., 20° 30′ 42″ v.d.

Kráľovecká katedrála (rus. Кафедральный собор Кёнигсберга; nem. Königsberger Dom) patrí k symbolom mesta Kaliningrad, ktorý poukazuje na jeho nemeckú minulosť.

Pohľad na katedrálu v Kaliningrade
Hrob Immanuela Kanta v priestoroch katedrály

História upraviť

Mesto Kráľovec (Königsberg) bolo založené českým kráľom Přemyslom Otakarom II. na území, ktoré ovládol Rád nemeckých rytierov a toto územie spravoval až do obdobia reformácie. Stavba katedrály sa začala v roku 1333 a dokončená bola v roku 1380. Vybudovaná bola podľa plánov neznámeho architekta v gotickom architektonickom štýle (tzv. baltská gotika). Rímskokatolíckou katedrálou bola do roku 1525. Odvtedy sa stalo katedrálou evanjelickej cirkvi a. v. Tento stav trval až do roku 1945. Po leteckých náletoch na vtedy nemecký Kráľovec a mohutných útokoch Červenej armády v roku 1945 bolo mesto aj s katedrálou zničené. Nemecké evanjelické obyvateľstvo utieklo alebo bolo odsunuté. Na jeho miesto prišli Rusi, Ukrajinci a iní obyvatelia vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Sovietska moc nemala záujem na obnove chrámu, ktorý podľa vtedajšej historiografie symbolizoval pruský militarizmus, ba dokonca nemecký nacizmus. Stavba nebola úplne zlikvidovaná iba kvôli Immanuelovi Kantovi a jeho hrobu. Rekonštrukčné práce prebehali veľmi pomaly a v roku 1960 stavba získala status kultúrnej pamiatky republikového významu.

Súčasnosť upraviť

Intenzívnejšie rekonštrukčné práce sa začali po roku 1992. Chrám má naďalej štatút múzea, ale konajú sa v ňom bohoslužby rôznych konfesií (katolíci, evanjelici a. v., pravoslávni). Konajú sa v ňom aj koncerty klasickej a náboženskej hudby. V roku 1996 sa uskutočnila rekonštrukcia hrobu filozofa Immanuela Kanta (rodáka z mesta).

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť