Kráľovská doména

Kráľovská doména alebo kráľov majetok (kráľovský majetok, majetok koruny) je označenie pre územia alebo majetky v stredoveku a (prevažne včasnom) novoveku, ktoré boli priamym vlastníctvom kráľa a neboli pridelené ako léno inému vlastníkovi.

Kráľovskú doménu spravovali priami poddaní kráľa alebo neskôr kráľovská komora. Tieto majetky slúžili na financovanie výdavkov panovníka alebo dvora. Dispozičné právo na nakladanie s týmito majetkami mohlo byť zákonom obmedzené, takže v mnohých krajinách ho panovník napríklad nesmel predať.

Pozri aj

upraviť