Krysa

rozlišovacia stránka

Krysa môže byť:

 • synonymum slova potkan vo viacerých jeho významoch, pozri pod potkan
 • mimo taxonómie alebo zastarano alebo bohemizmus: potkan tmavý (Rattus rattus), t. j. opak potkana (ak je názov potkan definovaný ako synonymum potkana hnedého - Rattus norvegicus)[1][2][3][4][5], pozri potkan tmavý
 • starší slovenský názov rodu Arvicola (tento rod nie je bezprostredne príbuzný s rodom potkan - Rattus)[6][7][8], synonymum: hryzec[9], pozri hryzec
 • v informatike nespisovne: myš k osobnému počítaču[10], pozri myš (hardvér)
 • nárečovo staršie: strecha klobúka, okraj klobúka, pozri pod klobúk[11][12]
 • írsko-britsko-americký film z roku 2000, pozri Krysa (film z roku 2000)

Zdroje upraviť

 1. potkan. In: Slovenský náučný slovník : príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok III N – Ž. Bratislava; Praha : Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. 348 s. S. 94.
 2. krysa. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 280.
 3. Potkan čierny (krysa) [online]. Bratislava: DDD Emergency, [cit. 2019-02-28]. Dostupné online.
 4. STANĚK, Václav Jan. Veľký obrazový atlas zvierat. Preklad Juraj Blicha. Bratislava : Mladé letá, 1965. 592 s. S. 610.
 5. krysa. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník. Zväzok G – L. Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. 943 s. ISBN 80-7181-659-0. S. 709. (Poznámka: Heslo je doslova preložené z češtiny.)
 6. hrabošovité. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 179.
 7. FERIANCOVÁ-MASÁROVA, Zora; HANÁK, Vladimír. Stavovce Slovenska IV : Cicavce. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965. 331 s. S. 1965 197, 198, 213.
 8. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. 1. vyd. Veľký Šariš : SAMO, 1998. 399 s. ISBN 80-967524-3-X. S. 177.
 9. LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 109.
 10. ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8. S. 112.
 11. Východoslovenský slovník : historicky dokumentovaný (921-1918) : paralely české, slovenské ekvivalenty. Ed. Ondrej R. Halaga. Zväzok 1., A - O. Prešov : Universum, 2002. 625 s. ISBN 80-89046-04-5. S. 371.
 12. http://kott.ujc.cas.cz/index.php?vstup=krysa&idHeslo=122632&zpusob=heslo&Zvyraznit=krysa&hledat=fulltext&popis=&heslo=checked


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.