Kvapka nádeje

Nadácia Kvapka nádeje je slovenská charitatívna organizácia, ktorej cieľom je trvale a kontinuálne podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Nadácia Kvapka nádeje, je zapísaná do registra nadácií, vedeného Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/963[1]

HistóriaUpraviť

Nadáciu založila v júli 2010 v Bratislave česká filantropka a vdova po českom skladateľovi Karlovi Svobodovi Vendula Svobodová a slovenský podnikateľ Štefan Bernát.

S prihliadnutím na aktuálne priority v oblasti detskej onkológie a hematológie, sa nadácia Kvapka nádeje rozhodla prvým projektom podporiť a pomôcť pri rekonštrukcii a dostavbe transplantačnej jednotky kostnej drene na Hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, ktoré je jediným a jedinečným pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou.

S významným prispením Ministerstva zdravotníctva SR, sa nadácii Kvapka nádeje v DFNsP v Bratislave, podarilo v rekordne krátkom čase na Deň detí t. j. 1. júla 2011 otvoriť novovybudovanú transplantačnú jednotku kostnej drene, ktorá sa tak stala najmodernejším onkologickým lekárskym pracoviskom na Slovensku.[2]

Nadácia Kvapka nádeje prostredníctvom každoročne vyhlasovaných verejných zbierok, vďaka štedrosti darcov a sponzorov podporila charitatívne projekty zamerané na detskú onkológiu na Slovensku sumou prevyšujúcou 1,5 milióna eur.

Prostredníctvom takto získaných zdrojov boli okrem zakúpenia viacerých diagnostických prístrojov, vybudované aj nové ambulancie pre vysokodávkovú fototerapiu, ktorá je súčasťou liečby onkologických pacientov a je vybavená najmodernejšou lekárskou technikou.[3]

V roku 2014 nadácia Kvapka nádeje financovala sumou takmer 300 tisíc eur, rekonštrukciu a modernizáciu Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) v DFNsP Bratislava, ktorá bola otvorená 7. októbra 2014.[4]

Nadácia Kvapka nádeje realizovala v roku 2016 viaceré významné charitatívne projekty na modernizáciu technického vybavenia v oblasti skorej diagnostických onkologických a hematologických ochorení, ako aj zlepšenia sociálneho zázemia pre dlhodobo hospitalizovaných detských pacientov, ktorých hodnota presiahla 250.000,- EUR

V roku 2016 organizovala Nadácia Kvapka nádeje, pod záštitou  ministra zdravotníctva SR, pána Tomáša Druckera, celoslovenskú verejnoprospešnú kampaň „Máte slinu?“ na podporu Národného registra darcov kostnej drene SR. Cieľom kampane bolo popularizovanie problematiky transplantológie, so zameraním na darcovstvo kostnej drene a krvotvorných buniek, získavanie nových darcov kostnej drene pre Národný register darcov kostnej drene na Slovensku. V rámci našej kampane sa nám podarilo presvedčiť o potrebe zaregistrovať sa do registra darcov kostnej drene viac ako 6 000 potenciálnych darcov, čím sa pôvodný počet registrovaných darcov zvýšil takmer dvojnásobne na cca 12 000 darcov.

V náväznosti na úspešnú kampaň „Máte slinu?“ organizuje Nadácia Kvapka Nádeje v roku 2017 novú propagačno edukatívnu kampaň zameranú na mladých potenciálnych darcov kostnej drene s názvom „Dobrák od kosti“.

CieleUpraviť

Aktivity nadácie Kvapka nádeje sú zamerané na:

Pomoc pri financovaní prístrojového vybavenia a prevádzky Transplantačnej jednotky kostnej drene, Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave

  • Pomoc pri zlepšení diagnostických postupov a liečebných metód,
  • Pomoc v oblasti psychosociálnej opatery,
  • Podporu vedeckých aktivít,
  • Podpora hemato–onkologických centier v regionálnych nemocniciach na celom Slovensku,
 
O kvapku lepší - charitatívna ochranná známka

O kvapku lepší - charitatívna ochranná známka produktov a služiebUpraviť

O kvapku lepší - je benefičný projekt nadácie Kvapka nádeje, určený na označovanie komerčných produktov a služieb, ktoré majú pridanú „charitatívnu“ hodnotu.

Cieľom projektu je oslovovať osoby a subjekty pôsobiace v komerčnej sfére, ktoré majú záujem spojiť svoje obchodné meno, alebo produkt s výzamným a prestížnym filantropickým projektom a dať im tak možnosť podieľať sa na verejnoprospešných projektoch celoslovenského významu, zlepšiť tak svoju reputáciu a Goodwill, ako aj získať konkurenčnú diferenciáce firemného imidžu a pozitívne PR.

Participujúce subjekty venujú časť finančného výnosu z predaja benefičných produktov, alebo služieb, ktoré sú označené ochrannou známkou „O kvapku lepší“, na realizáciu verejnoprospešných projektov nadácie Kvapka nádeje.

ReferencieUpraviť

Externé odkazyUpraviť

Súradnice: 48°09′00″S 17°10′14″V / 48,150068°S 17,170673°V / 48.150068; 17.170673