Kvasnica

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Kvasnice)

Kvasnica môže byť:

Kvasnice môže byť:

 1. [1] S. 223
 2. kvasnica. In: Slovník slovenských nárečí
 3. a b Ethnologie slovaque. [s.l.] : Veda, 1961. 698 s. S. 222.
 4. REUSS, G. Května Slovenska. 1853, S. 165
 5. kvasnica, kvasnice. In: Slovník slovenských nárečí
 6. ŠPAŇÁR, J. Latinsko-slovenský, slovensko-latinský slovník. Bratislava: SPN. 1987, S. 813
 7. huby. In: Slovenský naučný slovník II. 1932. S. 148
 8. kvasnice; kvasinky. In: Ottův slovník naučný
 9. kvasňice. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 10. kvasnice. In: Slovník slovenských nárečí
 11. a b kvasnice. In: Historický slovník slovenského jazyka
 12. a b kvasnice. In: Slovenský náučný slovník II 1932, S. 280
 13. droždie. In: Encylopaedia Beliana
 14. droždí. In: Technický naučný slovník A-F. Praha, Bratislava. 1962, S. 441
 15. a b kvasnice. In: Technický slovník naučný 4, 2003. Praha. S. 284
 16. kvasnice. In: Slovník slovenských nárečí
 17. kvasnice. In: Technický naučný slovník G-L. Praha, Bratislava. 1962, S. 551
 18. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/3/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky, upravujúca droždie a sušené pivovarské kvasnice
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.