Línia (zootechnika)

Línia je zootechnická taxonomická jednotka označujúca skupinu jedincov samčieho pohlavia, toho istého plemena. Vznikajú výberom z populácie a vyznačujú sa určitými charakteristickými vlastnosťami. Zástupcovia línie sú obyčajne potomkami určitého vynikajúceho plemenníka - zakladateľa línie.

Línie sa najčastejšie využívajú 5-6 generácií a potom zanikajú.

Rozoznávame línie chovné, genealoické a syntetické. Podľa stupňa príbuznosti môžu byť línie inbrédne (Fx > 0,325) a izogénne (Fx > 0,90).