L-Fukózaizomeráza je enzým, ktorý katalyzuje reakciu:

Identifikátory
Číslo ECEC 5.3.1.25
Číslo CAS60063-83-4
Databázy
IntEnzhľadať v IntEnz
BRENDAhľadať v BRENDA
ExPASyhľadať v ExPASy
KEGGhľadať v KEGG
MetaCychľadať v MetaCyc
PDB štruktúryRSCB PDB PDBe PDBsum
L-fukóza L-fukulóza

Tento enzým má teda jeden substrát, L-fukózu, a jeden produkt, L-fukulózu.

L-Fukózaizomeráza patrí medzi izomerázy, konkrétne intramolekulárne oxidoreduktázy, ktoré premieňajú aldózy na ketózy.

Štruktúra

upraviť

Tento enzým existuje ako hexamér a tvorí štruktúrne najväčšiu známu izomerázu hydroxyketónov. Nezdieľa žiadnu sekvenčnú ani štruktúrnu podobnosť s inými známymi ketolovými izomerázami. Jej štruktúra bola zmeraná röntgenovou kryštalografiou pri rozlíšení 2,5 Ångströmov.[1] Každá podjednotka tohto hexamérneho enzýmu má tvar trojuholníka a má tri domény. Domény 1 i 2 obsahujú centrálne paralelné beta-listy obkolesené alfa-helixmi. Aktívne centrum je zdieľané medzi pármi podjednotiek, ktoré sú vzájomne symetrické podľa C3 osi, pričom domény 2 a 3 z jednej podjednotky obsahujú väčšinu reziduí, ktoré viažu substrát.[1]

Gén kódujúci L-fukózaizomerázu, fucI, bol u E. coli sekvenovaný v roku 1989.[2]

Metabolizmus

upraviť

L-Fukózaizomeráza sa účastní metablizmu manózy a fruktózy.[3]

Referencie

upraviť
  1. a b Structure and mechanism of L-fucose isomerase from Escherichia coli. J. Mol. Biol., October 1997, s. 256–68. DOI10.1006/jmbi.1997.1280. PMID 9367760.
  2. The nucleotide sequence of Escherichia coli genes for L-fucose dissimilation. Nucleic Acids Res., 1989, s. 4883–4. DOI10.1093/nar/17.12.4883. PMID 2664711.
  3. Information on EC 2.7.1.51 - L-fuculokinase - BRENDA Enzyme Database [online]. www.brenda-enzymes.org, [cit. 2022-08-08]. Dostupné online.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku L-fucose isomerase na anglickej Wikipédii.