Lasica môže byť:

 • v zoológii:
  • slovenské rodové meno všetkých druhov z rodu Mustela okrem tchorov a norkov a prípadne aj hranostaja[1] (v starších systémoch býval rod Mustela definovaný tak, že nezahŕňal tchory a norky, čiže zahŕňal len slovenské rodové meno lasica a prípadne aj hranostaj[2][3]), pozri pod Mustela
  • slovenský názov rodu Mustela (a to aj v systémoch, v ktorých zahŕňa aj tchory, norky a hranostaja)[4], pozri Mustela
  • slovenský názov (v literatúre veľmi rozlične definovaného) podrodu Mustela z rodu Mustela[5][6][7], pozri pod Mustela
  • zriedkavo resp. zastarano: lasica obyčajná[8][9]
 • prenesene: štíhla vrtká žena alebo dievča[10]
 • priezvisko, napr.:

ReferencieUpraviť

 1. LUPTÁK, P. Slovenské mená cicavcov sveta. Bojnice: Zoologická záhrada Bojnice, 2003. ISBN 80-969059-9-6. s. 64
 2. lasicovité. In: Encyklopédia Slovenska III K-M. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1979. 704 s. S. 315.
 3. KREJČA, J. a KORBEL, L. (eds.) et al.: Veľká kniha živočíchov. 3. nezmenené vydanie Bratislava: Príroda a. s., 1997. ISBN 80-07-00990-6 [1. vydanie malo názov: Z našej prírody - Živočíchy] s. 302
 4. lasicovité. In: Pyramída. s. 2438.
 5. Nowak, R. M. Walker's Mammals of the World. Volume I. 6th edition. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 1999. S. 705
 6. Abramov, A.V. A taxonomic review of the genus Mustela (Mammalia, Carnivora). Zoosystematica Rossica, 8(2), 1999: 357-364
 7. [1]
 8. lasica. In: BUJNÁK, Pavel, ed. Slovenský náučný slovník: Príručná encyklopédia vedomostí v troch dieloch 2. diel E – M. Bratislava, Praha: Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. s. 288
 9. lasica. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník G – L. 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-659-0. s. 776 (Poznámka: Ale v tomto zdroji môže ísť o omyl pre preklade. V pôvodnom českom texte má heslo názov kolčava.)
 10. lasica. In: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003 dostupné online
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.