Legát

rozlišovacia stránka

Legát[pozn 1] môže byť:

  • Samuel "pesi" Legát profesionálny eSport hráč zameraný na hru VALORANT
  • v starovekom Ríme: osoba poverená osobitnými úlohami vyššou autoritou (napr. vyslanec senátu, zástupca cisára, veliteľ vojenskej jednotky),[2][3][4] pozri legát (staroveký Rím)
  • v katolíckej cirkvi: osobný reprezentant Svätej stolice, ktorý bol poverený misiou,[5] synonymum: pápežský legát, apoštolský legát, pozri pápežský legát
  • v práve: odkaz v závete,[3] pozri závet

PoznámkyUpraviť

  1. Výraz pochádza z lat. legatus – „vyslanec, posol“, čo je odvodené zo slovesa legare – „[zákonom] uložiť“, odvodeného z podstatného mena lex (gen. legis) – „zákon“.[1]

ReferencieUpraviť

  1. Králik, Ľubor (2015), „legálny“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 321, ISBN 978-80-224-1493-7 
  2. Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2011), „legát“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 978-80-224-1172-1 
  3. a b Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „legát“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6 
  4. Bunson, Matthew (1995), „LEGATUS (legate)“, A dictionary of the Roman empire, Oxford; New York, NY: Oxford University Press, str. 228, ISBN 9780195102338, https://books.google.sk/books?id=HsrGEFpW80UC&pg=PA228, dost. 2020-03-22 
  5. Cross, F.[rank] L.[eslie]; Livingstone, E.[lizabeth] A., edi. (2005), „legate, Papal“, The Oxford dictionary of the Christian church (3. vyd.), Oxford; New York, NY: Oxford University Press, str. 969, ISBN 978-0-19-280290-3, https://books.google.sk/books?id=fUqcAQAAQBAJ&pg=PA969, dost. 2020-03-22 
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.