Legát

rozlišovacia stránka

Legát môže byť:

 • ako ekvivalent latinského slova legatus [pozn 1]:
  • v starovekom Ríme: osoba poverená osobitnými úlohami vyššou autoritou (napr. vyslanec senátu, zástupca cisára, veliteľ vojenskej jednotky)[2][3][4], pozri legát (staroveký Rím)
  • v rímskokatolíckej cirkvi: osobný reprezentant Svätej stolice, ktorý bol poverený misiou[5], synonymum: pápežský legát, apoštolský legát, pozri pápežský legát
 • v dedičskom práve:
  • a) odkaz (okrem významu: ustanovenie dediča), b) v rímskom práve len odkaz v užšom zmysle (čiže bez fideikomisu), lat. legatum[6], pozri odkaz (právo) (alebo pozri odkaz)
  • odkazovník, t.j. ten, na koho niečo prechádza odkazom vo vyššie uvedenom zmysle[7], synonymum: legatár[8], lat. legatarius, pozri pod odkaz (právo)

Poznámky

upraviť
 1. Slovo legatus doslova znamená vyslanec, posol, podveliteľ, správca provincie a pod.[1] Etymológiu slova pozri v článku legát (staroveký Rím)

Referencie

upraviť
 1. legatus. In: Špaňár, J. Latinsko-slovenský slovník. Bratislava: SPN, 1987, S. 342
 2. Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2011), „legát“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 978-80-224-1172-1 
 3. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „legát“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6 
 4. Bunson, Matthew (1995), „LEGATUS (legate)“, A dictionary of the Roman empire, Oxford; New York, NY: Oxford University Press, str. 228, ISBN 9780195102338, https://books.google.sk/books?id=HsrGEFpW80UC&pg=PA228, dost. 2020-03-22 
 5. Cross, F.[rank] L.[eslie]; Livingstone, E.[lizabeth] A., edi. (2005), „legate, Papal“, The Oxford dictionary of the Christian church (3. vyd.), Oxford; New York, NY: Oxford University Press, str. 969, ISBN 978-0-19-280290-3, https://books.google.sk/books?id=fUqcAQAAQBAJ&pg=PA969, dost. 2020-03-22 
 6. Pozri zdroje a podrobnosti uvedené v článku odkaz.
 7. FEKETE, Imrich. Občiansky zákonník: zväzok. Dedenie Záväzkové právo-všeobecná čast̕ ([odsek] 460 až [odsek] 587). [s.l.] : Eurokódex, 2014. 931 s. ISBN 978-80-8155-041-6. S. 5.
 8. legatár. In: ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov 2000, S. 706
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.