Liešťanský potok je potok na Záhorí, v severnej časti okresu Myjava. Je to ľavostranný prítok Teplice, meria 3,9 km a je tokom V. rádu.

Liešťanský potok
Dĺžka toku 3,9 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku V.
Povodie Myjava
Prameň Biele Karpaty
Ústie Teplica
Hydrologické poradie 4-13-03-037
Číslo recipienta 4-13-03-1169

Pramení v Bielych Karpatoch, v podcelku Žalostinská vrchovina, na severoseverozápadnom svahu Kobylieho vŕšku (628,6 m n. m.) v lokalite Košiare, v blízkosti štátnej hranice s Českom, v nadmorskej výške približne 560 m n. m. Od prameňa tečie na krátkom úseku najprv na západ, potom sa stáča na juhojuhozápad a zľava priberá prítok (393,5 m n. m.) z juhozápadného svahu Kobylieho vŕšku. Následne sa stáča západným smerom, opúšťa územie CHKO Biele Karpaty (ktorým od prameňa tiekol), podteká cestu II. triedy č. 499 i železničnú trať č. 121 a zľava priberá prítok prameniaci východne od osady Omastovci. Potom tečie západoseverozápadným smerom do osady Lieštie, kde priberá ľavostranný prítok (2,3 km) z juhovýchodného svahu Ostrého vrchu (601,5 m n. m.), pričom sa tento prítok vetví na dve ramená. Napokon už tečie smerom na severozápad, z pravej strany priberá prítok spod Machovej (578,9 m n. m.) v Česku, podteká cestu II. triedy č. 500 a pri osade Miechnovci, severovýchodne od obce Vrbovce, ústi v nadmorskej výške cca 337 m n. m. do Teplice.